ศธ.ปลุก"สารวัตรนักเรียน"ฟื้นคืนชีพ หลังเกิดเหตุนักเรียนรร.ปทุมคงคา ถูกแทงบนรถเมล์ 


เพิ่มเพื่อน    

5มี.ค.62-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือร่วมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงกรณีนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาถูกแทงเสียชีวิตบนรถเมล์ เนื่องจากเรื่องนี้มีเด็กอาชีวะเป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งตนจะดูว่ามาตรการป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาทของ สอศ.และสพฐ.มีอะไรบ้างที่ยังมีช่องโหว่อยู่ เพราะเด็กมีการพกอาวุธด้วย โดยสถานศึกษามีการตรวจตราใส่ใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งตนจะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมถึงตนจะดูระบบเรื่องสารวัตรนักเรียนด้วยว่ายังมีการดำเนินการอยู่หรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบมีการยุบรวมภาระงานเหล่านี้ไปอยู่ในรูปแบบอื่นแทนจึงอาจทำให้บทบาทของสารวัตรนักเรียนลดลง ซึ่งตนจะนำระบบสารวัตรนักเรียนมาทำอย่างจริงจังและให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนมากขึ้น โดยจะทำระบบสารวัตรนักเรียนให้มีความเข้มข้นเป็นสารวัตรนักเรียน 4.0 รู้ลึกทุกข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ เน้นตรวจสอบในพื้นที่ที่มีปัญหา เป็นพื้นที่เสี่ยง ไม่ใช่กระจายไปทั่วประเทศ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า  ตนได้รายงานให้ รมว.ศธ.ได้รับทราบถึงมาตรการการเฝ้าระวังพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่มีทั้งหมด 9 เช่น ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด ให้สถานศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานโดยเฉพาะเวลาเดินทางไปกลับเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองตามประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่30/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะจากสถิติจำนวนเหตุทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวะปี 2557-2561 ลดลงอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 พบเหตุทะเลาะวิวาทเพียง 9 ครั้งโดยสาเหตุเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของสถาบัน แต่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังพบมีบางวิทยาลัยละเลยมาตรการป้องกันส่ผลให้มีเหตุทะเลาะวิวาทซ้ำซาก ตนจึงมีข้อสั่งให้วิทยาลัยงดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 ปี 2562 และให้ดำเนินการยุติการดำเนินกิจการทันที จำนวน 1 แห่ง

 “รมว.ศธ.ได้มีข้อห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่นักเรียนปทุมคงคาถูกแทงเสียชีวิต เนื่องจากเด็กที่ก่อเหตุเป็นนักศึกษาอาชีวะจึงมอบให้ผมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในพื้นที่ดังกล่าวว่ามีข้อบกพร่องในส่วนใดบ้าง เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกต่อไป ซึ่งผมได้กำชับผู้อำนวยการวิทยาลัยไปแล้วว่าจะต้องให้ครูเข้าถึงเด็กให้มากขึ้น รวมถึงปลูกฝังความรักความสามัคคีและการเป็นจิตอาสาในการทำความดีให้แก่นักศึกษาทุกคนด้วย”เลขาฯ กอศ.กล่าว


 สำหรับ ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน ได้ยกเลิกไป เนื่องจากได้มี พรบ. คุ้มครองเด็ก ปี 2546  และเปลี่ยนมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ทำหน้าที่สอดส่องดูแลการประพฤติตัวของนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ


คนร่วมชุมนุม "ม็อบสามสัส" ระยะหลังดูจะออกอาการเซ็งๆ เห็นโพสต์บ่น....ไรวะ"เย็นนัดชุมนุม-ค่ำให้กลับไปกินนมนอน"!แบบนี้ มันคงจบหรอกนะ ที่ "รุ่นเรา" น่ะมันน่าจะไปจบที่ "คุก" ซะก่อนมากกว่า!

ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'