'ศรีสุวรรณ'ยื่นปปช. ฟัน 6 กกต.ใช้งบ12ล้านบินต่างประเทศ


   

8 มี.ค.62 -​ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.)​นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวนเอาผิด 6 กกต.ที่เเินทางไปต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ไม่มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ เพราะ กกต.ทั้ง 6 คนอ้างว่าติดภารกิจเดินทางไปดูงานการใช้สิทธิเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศ หรือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเวลาไล่เลี่ยกันระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-10 มี.ค.นี้ โดยที่การจัดการเลือกตั้งภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ กกต. ต้องเร่งตรวจสอบ และวินิจฉัยคงค้างอีกมากมาย อาทิ กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการผิดกฎหมายเลือกตั้ง ผิดกฎหมายพรรคการเมืองมากมายในขณะนี้

ข้ออ้างที่ฝ่าย ปชส.กกต.แถลงเหตุผลมานั้นช่างเบาหวิวมาก จึงฟังไม่ขึ้น เนื่องจากอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง ณ ประเทศต่างเป็นหน้าที่ของสถานทูตในแต่ละประเทศสามารถทำได้ตามที่ กกต.มอบอำนาจให้ได้อยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นอย่างใด ๆ ที่ กกต.ต้องไปติดตาม ตรวจสอบ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ต้องเดินทางไปทั้ง 67 ประเทศทั่วโลกที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงทะเบียนไว้ และเหตุใดต้องไปกันเป็นคู่ๆในประเทศที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน สวิตเวอร์แลนด์ และสิงค์โปร์ ส่วนประเทศอื่น ๆ เช่น จีน มาเลเซีบ ออสเตรเลีย ฯลฯ ที่มีการลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมาก ที่ไม่ไปเพราะไม่มีความสำคัญหรืออย่างไรและที่สำคัญทำไมต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจากภาษีของประชาชนมากถึง 12 ล้านบาท จนถูกสังคมไทยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงในขณะนี้

การกระทำของ 6 กกต.ดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.21 แห่ง พรป.ว่าด้วย กกต.2560 ที่กำหนดให้ต้องทุ่มเทการทำงานให้เต็มเวลา และอาจเข้าข่าย“การทุจริตต่อหน้าที่” ตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนจริยธรรมหลายข้อ อาทิ ข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ 17 ของมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ พ.ศ.  2561 ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง ฯลฯ

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวนและเผาผิดตามมาตรา 28(1) ประกอบมาตรา 48 มาตรา 76 และมาตรา 87 แห่งพรป.ป.ป.ช.2561 ต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด.


อ่านเรื่องที่ "เจ้าหญิง ราพันเซล" นำจากห้องสมุดฟลิ้นท์ ปี 2018 มาโพสต์ เรื่อง #การสอนลูกแบบยิวให้เป็นเศรษฐี

'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?