“อาคม”เช็คงานสนามบินขอนแก่นคืบแล้ว3.6%


   

 

11มี.ค.62-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น ณ ท่าอากาศยานขอนแก่นตามมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2560 โดยก่อสร้างฯ บนเนื้อที่ 1,130 ไร่ ในกรอบวงเงิน 2,004,900,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ขณะนี้มีความคืบหน้า 3.6 % ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 และจะแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาในวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับการก่อสร้างฯ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 8 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน

ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอาศยานขอนแก่น กล่าวว่า การก่อสร้างฯ ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จากเดิมมีเนื้อที่ขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี อาคารจอดรถยนต์ เดิม 5 ชั้น ปรับปรุงเป็น 7 ชั้น เดิมรองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เป็น 1,160 คัน

ทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่น รองรับเที่ยวบินพาณิชย์ 4 สายการบิน (ไทยสมายล์ แอร์เอเชีย นกแอร์ ไลอ้อนแอร์) เชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศทุกภูมิภาคของไทย ทั้งจากท่าอากาศยานดอนเมือง เชียงใหม่ และหาดใหญ่ โดยมีเที่ยวบินประมาณ 38 - 42 เที่ยวบินต่อวัน และเมื่อปี 2561 มีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 1,794,000 คน


เรื่อง "ธนาธร" กับการ "ถือหุ้นสื่อ" ลุ้นกันจัง!แต่ก็น่าลุ้น.......เพราะใครที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

โชคดีที่เป็น 'รัฐบาลทหาร'
รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก