กระตุกสายเขียว!'บิ๊กจิน'ยืนยันต่อเวทียาเสพติดโลกไทยใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น


   


15มี.ค.62-เมื่อวันที่ 14 มี.ค. เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนา) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ 62 ระดับรัฐมนตรี พร้อมกล่าวถ้อยแถลงว่า รัฐบาลไทยยืนยันต่อการดำเนินต่อพันธกรณีด้านการควบคุมยาเสพติด ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งไทยยึดมั่นต่ออนุสัญญาสหประชาติด้านยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ และสนับสนุนคณะกรรมาธิการยาเสพติดในฐานะหน่วยงานหลัก ด้านนโยบายด้านยาเสพติด และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวอีกว่า ประเทศไทยยึดมั่นต่อปฏิญญาทางการเมือง และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุล เพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก ซึ่งไทยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติดและอุปทานยาเสพติด โดยมีการดำเนินการ ทั้งการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติด ที่ใช้หลักการสาธารณสุขนำ มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ประเทศไทยยังยึดมั่นต่อท่าทีของอาเซียน ที่จะไม่ทำให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้น

"ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน ประเทศภาคีสมาชิกกรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ความร่วมมือภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เป็นต้น และประเทศไทยขอเรียกร้องนานาชาติให้เพิ่มความสนใจต่อปัญหาการลักลอบค้าเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่ผิดกฎหมาย ขอให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าปัญหายาเสพติดโลก เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคน"พล.อ.อ.ประจิน กล่าว


ธนาธร".......... กลายเป็น "เด็กสวน" ไปซะแล้ว! เมื่อวาน (๒๓ พ.ค.๖๒) สวมบทพระเอกฟิวเจอริสตา ทำเฟี้ยวใส่ "ศาลรัฐธรรมนูญ"

จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย