กระตุกสายเขียว!'บิ๊กจิน'ยืนยันต่อเวทียาเสพติดโลกไทยใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น


   


15มี.ค.62-เมื่อวันที่ 14 มี.ค. เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนา) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ 62 ระดับรัฐมนตรี พร้อมกล่าวถ้อยแถลงว่า รัฐบาลไทยยืนยันต่อการดำเนินต่อพันธกรณีด้านการควบคุมยาเสพติด ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งไทยยึดมั่นต่ออนุสัญญาสหประชาติด้านยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ และสนับสนุนคณะกรรมาธิการยาเสพติดในฐานะหน่วยงานหลัก ด้านนโยบายด้านยาเสพติด และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวอีกว่า ประเทศไทยยึดมั่นต่อปฏิญญาทางการเมือง และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุล เพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก ซึ่งไทยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติดและอุปทานยาเสพติด โดยมีการดำเนินการ ทั้งการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติด ที่ใช้หลักการสาธารณสุขนำ มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ประเทศไทยยังยึดมั่นต่อท่าทีของอาเซียน ที่จะไม่ทำให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้น

"ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน ประเทศภาคีสมาชิกกรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ความร่วมมือภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เป็นต้น และประเทศไทยขอเรียกร้องนานาชาติให้เพิ่มความสนใจต่อปัญหาการลักลอบค้าเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่ผิดกฎหมาย ขอให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าปัญหายาเสพติดโลก เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคน"พล.อ.อ.ประจิน กล่าว


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ