'บิ๊กตู่-อองซาน'เปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2ชื่นมื่น


เพิ่มเพื่อน    

19 มี.ค.62- พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และคณะเช่นนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย – นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมาร่วมปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 และด่านพรมแดน แห่งที่ 2  ที่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับนางอ่องซานซูจี   ที่ปรึกษาแห่งรัฐ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะผู้นำเมียนมาร์ บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 โดยมีการตัดริบปริ้น และกล่าวแสดงความยินดีในการเปิดเส้นทาง การค้า-การลงทุนและการท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ไทยและเมียนมาร์จะใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในทุกๆด้าน นอกเหนือจากความสัมพันธ์และไมตรีที่ดีของทั้ง 2 ประเทศ  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก – ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้ร่วมเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาแห่งที่ 2 นี้ แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ตอกย้ำการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ บนพื้นฐานการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดในการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเปิดให้ประชาชนข้ามแดนได้แล้ว หน่วยงานราชการของไทยและสหภาพเมียนมา จะยังคงประสานและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเช่นนี้ตลอดไป  ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและตัวแทนประชาชนชาวไทยทุกคน มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ทั้งสองประเทศจะมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งเส้นทางหลักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะช่วยเติมเต็มการพัฒนาของทั้งสองประเทศให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ซึ่งมีถึง 5 กรอบความร่วมมือ ได้แก่ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สะพานแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กรอบความมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับสนับสนุนความร่วมมือในหลากหลายสาขา ทั้งทางวิชาการและเศรษฐกิจ และสุดท้าย กรอบความร่วมมือทวิภาคีไทย-เมียนมา โดยสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 แห่งนี้ เป็นตัวอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและนางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมประกอบพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย ตองยิน แห่งที่ 2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือไทย-เมียนมา และถ่ายภาพหมู่บริเวณจุดกึ่งกลางสะพาน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและนางอองซาน ซูจี ได้หารือทวิภาคี ถึงความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วย.
 


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ