'ศรีสุวรรณ'นำชาวไพศาลีร้องผู้ว่าฯค้านโรงไฟฟ้าขยะ


   

20 มี.ค.62 - นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยชาวบ้านอำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวน 1,088 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการพิจารณาคำขออนุญาตการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ที่ยังไม่ยอมหยุดเดินหน้าโครงการฯ ทั้งๆ ที่ชาวบ้านและสมาคมฯ ได้ยื่นฟ้องให้ระงับโครงการฯ ต่อศาลปกครองนครสวรรค์ไว้แล้วก็ตาม โดยขณะนี้อุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้ามาปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ไม่ยอมบอกกล่าวให้ชาวบ้านรู้ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการปิดประกาศแล้ว จึงค่อยมาแจ้งชาวบ้านให้รับรู้ ถือว่าเป็นกลอุบายที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ชาวไพศาลีจึงได้รวมตัวแสดงพลังกันอีกครั้ง โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.43(3) ในการเข้าชื่อกันคัดค้านการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อผู้ว่าฯ นครสวรรค์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในวันนี้
        
ทั้งนี้การเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ไพศาลี โดยกว๊านซื้อที่ดินไปแล้วกว่า 60 ไร่ เพื่อเตรียมนำมาสร้างโรงไฟฟ้า กำลังการเผาขยะไม่ต่ำกว่า 600 ตัน ต่อ วัน และนำความร้อนจากการเผากำจัดขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันละ 9.5 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นการหลบเลี่ยงที่จะทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าดังกล่าว ตามมาภายหลัง จึงได้รวมตัวออกมาคัดค้านกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นการคัดค้าน คือ 1. บริเวณที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเป็นป่าต้นน้ำของ อำเภอไพศาลี ที่ปกติเป็นอำเภอที่แห้งแล้งอยู่แล้วพอจะมีน้ำก็จากแหล่งน้ำเขาวังหลอดหากมาสร้างที่ป่าต้นน้ำของอำเภอเกรงว่าจะเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายกระทบชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม  2.โครงการนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ ต้องนำเข้าขยะมาจากที่อื่น เพราะลำพัง อำเภอไพศาลี ปริมาณขยะเพียง 10 ตันไม่พอต่อการเผา ซึ่งต้องใช้รถขนขยะมาจากที่อื่น หากโครงการยังอยากจะดำเนินต่อไป ทางชาวบ้านจะคัดค้านอย่างถึงที่สุด โดยมาตรการทางกฎหมายทุกช่องทาง


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'