ศธ.หารือ"คลัง"หาทางช่วยเด็กที่ไม่ได้รับเงิน กองทุนเสมาฯ 


   


20มี.ค.62-นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลนางรจนา สินที อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีในการจับกุมนางรจนา ซึ่ง ศธ.ได้ดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของแนวทางการเยียวยาเด็กที่จะต้องได้รับทุนจากกองทุนนี้ แต่กลับไม่ได้รับนั้น ทาง ศธ.ได้ประสานกับกระทรวงการคลัง (กค.) เพื่อหาแนวทางการดำเนินการเรื่องซึ่งเบื้องต้นทาง กค.ได้แนะนำว่าควรใช้คำว่านักเรียนที่ไม่ได้รับทุน ไม่ควรใช้คำว่าเยียวยา โดย ศธ.ก็ได้มีการปรับแก้และเสนอไปอีกครั้ง แต่ก็ยังคงต้องรอคำตอบจาก กค.อีกครั้ง ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับกลุ่มที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งทาง กค.ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 2 สัปดาห์

“ขณะนี้ทางกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตได้ดำเนินการจัดสรรทุนปีการศึกษา 2561 จัดสรรเป็นทุนนักศึกษาพยาบาล จำนวน 213 คนๆละ 55,000 บาทรวมเป็นเงิน 11,715,000 บาท ทุนจ้างครูชั่วคราว ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 49 คนๆละ 18,900 บาท เป็นเงิน 9,261,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,976,000 บาท เรียบร้อยแล้วและมีการวางระบบการตรวจสอบทั้ง การยื่นใบเสร็จรับเงิน การแจ้งผู้ที่ได้รับทุนด้วย ซึ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใสแน่นอน”ปลัด ศธ.กล่าว


"คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์" เลขาฯ กสทช.นี่ ถ้าเป็น กกต.ละก็..........    ผมว่า เรี่ยมเลย!คือฟังท่านแจงสูตร "ยืดจ่ายค่าคลื่น" เป็น ๑๐ งวด ชนิดมีเงื่อนไขผูกมัด ให้ ๓ ค่ายมือถือฟัง วานซืน (๑๗ เม.ย.๖๒)

ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก
'ตี๋กร่าง' กับ 'บันทึกช่วยจำ'
กัญชาที่ภาครัฐละเลยปัญหา
สิ่งสะท้อนจาก "อาจารย์เดชา"