เดินสายกลาง ชาติพัฒนา ไม่สร้างปัญหา


เพิ่มเพื่อน    

 

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา

อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย

 

นโยบายแก้ปัญหากรุงเทพมหานคร

              1.Smart Clean Air หรือ มหานครสีขาว ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้คือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 PM อย่างหนึ่งคือ การรณรงค์ให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน เร่งรัดการสร้างระบบขนส่งมวลชนให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วแก้ปัญหาจราจรด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะมาควบคุมการจราจรในกรุงเทพฯ กำหนดมาตรการสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างอาคาร ปรับผังเมืองให้เหมาะสม ใช้น้ำมันยูโรไฟว์ ซึ่งไม่มีควันเสียและยังลดฝุ่น รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น

              2.Smart Environment หรือ มหานครเชิงนิเวศ สร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น คูคลองสะอาด ไม่มีขยะ

              3.Smart Mobility หรือ มหานครแห่งความคล่องตัว ใช้ระบบเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อการขนส่งมวลชน รถ ราง เรือให้มากขึ้น และพัฒนาระบบตั๋วร่วมแบบไร้รอยต่อ

              4.Smart Economy หรือ มหานครแห่งโอกาส เชื่อมวิสาหกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อยอดด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสตรีทฟู้ดให้เท่าเทียมกับต่างประเทศเพื่อให้ผู้มีรายได้ต่ำและปานกลางมีอาชีพมากยิ่งขึ้น

              5.Smart Governance หรือ มหานครแห่งการปฏิรูป  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหารงาน

              6.Smart People หรือ มหานครสำหรับทุกคน สร้างสนามกีฬาขนาดเล็กในทุกเขต ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองกีฬา 

              7.Smart Living หรือ มหานครแห่งการใช้ชีวิต ทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตอย่างปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องซีซีทีวีทุกมุม และเชื่อมโยงกับซีซีทีวีของเอกชน ทำระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างจริงจังมีอุโมงค์ระบายน้ำอย่างรวดเร็ว ตลอดจนออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและคนพิการ

              8.Smart Energy หรือ มหานครแห่งพลังงานอัจฉริยะ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

              9.Smart All หรือ มหานครแห่งสายน้ำ ยกระดับคูคลองเป็นเส้นทางแห่งอนาคต

                พรรคชาติพัฒนา มีคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาปริญญาเอก และลงสมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานครหลายคน ต่างเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ทุกคนต่างมีไฟในการทำงานทุกคน พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกรุงเทพฯ จึงอยากให้คนเหล่านี้ได้รับโอกาสในการทำงาน เรามีทั้งนโยบายระยะสั้นและระยะยาวที่จับต้องได้

 

นโยบายแก้ปัญหาโคราช

              1.โคราชเมืองเกษตรก้าวไกล พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอพื้นที่การเกษตร

              2.โคราชเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน ส่งเสริมให้มีนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น

              3.โคราชเมืองคมนาคมทั่วถึง สร้างเมืองโคราชให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมของอีสาน

              4.โคราชเมืองท่องเที่ยวทุกถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชน หมู่บ้าน และตำบลมากขึ้น

              5.โคราชเมืองกีฬาสามัคคี สร้าง  Mini Sport Complex ในระดับอำเภอเพื่อให้ทุกคนได้เล่นกีฬา

              6.โคราชเมืองจราจรคล่องตัว สร้างทางแยกต่างระดับและอุโมงค์ทางลอดบนถนนสายหลัก

              7.โคราชเมืองน้ำไม่ท่วม ก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำให้เพียงพอเพื่อระบายน้ำออกจากตัวเมือง

              8.โคราชเมืองอัจฉริยะทันสมัย สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเมือง

              9.โคราชเมืองครัว ส่งเสริมอาหารพื้นเมืองของโคราชให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

                โคราชถือเป็นเมืองหลวงหลักของพรรคชาติพัฒนา จึงต้องมีนโยบายพิเศษ เราอยู่โคราชรู้ว่ามีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่น เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีโรงงามอุตสาหกรรม 2,500 โรง มีผู้ใช้แรงงานในโรงงาน 2-3 แสนคน มีพื้นที่การเกษตร 12.8 ล้านไร่ มีประชากร 2.6 ล้านคน เป็นรองแค่กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม่ได้นับประชากรแฝง เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจที่โคราชจะโตวันโตคืน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางคมนาคมของอีสาน ทุกอย่างรวมกันอยู่ที่โคราช เป็นเมืองหลวง เมืองหน้าด่านอีสาน ดังนั้น นโยบาย 9 ข้อ จะสามารถตอบโจทย์และช่วยพัฒนาโคราชได้.

 


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"