เศรษฐกิจชาวบ้าน ผักปลอดสาร สิ่งแวดล้อมดี รปช. ทำได้จริง


เพิ่มเพื่อน    

        ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. หลายพรรคการเมือง ใครมีแนวคิดทางนโยบาย แคมเปญ ต่างปล่อยหมัดเด็ดออกมาทุกพรรค หวังกอบโกยคะแนนเสียง สำหรับพรรครวมพลังประชาชาติไทย มีจุดขายเฉพาะ เน้นไปตามความต้องการคนแต่ละพื้นที่ เลือกตั้งครั้งนี้ ผู้สมัครหน้าใหม่กลายเป็นคนส่วนใหญ่ของพรรค ฉีกกฎ ขนบธรรมเนียมเดิมๆ ที่หลายพรรคมักส่งทายาท ลูกหลานทางการเมืองกันมา

        นายรินไท มุ่งมาจน ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 อุบลราชธานี พรรครวมพลังประชาชาติไทย หมายเลข 10 หากว่าตามวัย อาจไม่ใช่คนรุ่นใหม่ แต่หากว่ากันด้วยความคิด อุดมการณ์ คงจะเอาเรื่องวัยมาขีดเส้น แบ่งกันไม่ได้เลย หลายแนวคิดล้วนเป็นสิ่งที่จับต้อง ปฏิบัติได้จริง เป็นทนายความให้กับประชาชน จนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ทนายเท้าเปล่า เนื่องจากไม่สวมใส่รองเท้า และว่าความให้ประชาชน ไม่เคยเรียกร้องค่าทนายความ

        รินไทบอกว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นพรรคของประชาชน ผมเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ใช่นักการเมืองที่มีชื่อเสียง เมื่อเข้ามาแล้ว พรรคยอมรับคนธรรมดาไว้อย่างเต็มใจ ทั้งที่เราเป็นคนจน นามสกุลบอกไว้ มุ่งมาจน อีกทั้งรูปแบบความเป็นอยู่ชาวอโศก คนส่วนใหญ่รังเกียจ แต่พรรคไม่รังเกียจ ซึ่งอาจต่างจากพรรคอื่นที่มอง ถ้าเราเข้ามาแล้ว อาจทำให้เสียคะแนน หลังจากตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง เราอาสามารับใช้ประชาชนด้วยความจริงใจ ประกอบกับแนวคิด นโยบายหลักการของพรรค สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน นโยบายหลักของพรรครวมพลังประชาชาติไทย โดยเฉพาะข้อ 7 พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมจะต้องดี สิ่งแวดล้อมหัวใจหลักคือ ชีวิตคน โดยชีวิตคนจะดีได้ สิ่งแวดล้อมจะต้องดี เมื่อสิ่งแวดล้อมดี ทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย คนไม่เจ็บป่วย คนไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล แต่จะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายตรงนี้ ที่เราทำ คือ ออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง เรื่องอาหาร มีความสำคัญมาก คนที่ป่วยกันมากจนล้นโรงพยาบาล ก็เพราะกินกันไม่เลือก พืชพันธุ์ธัญญาหารมีสารเคมีเต็มไปหมด รัฐบาลยังไม่สามารถทำให้ลดลงได้ สารที่มาใช้กับพืชผัก ธัญญาหารทั้งหลาย สารเคมีเป็นเรื่องที่ทำให้คนป่วย ค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกับภาษีที่ได้จากสารเคมี

        ถ้าเราเลิกไปเลย ไม่ต้องสั่งเข้ามาที่จะมาใช้พืชผัก ธัญญาหาร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรช่วยกันผลักดัน เชื่อว่าคนเราอยากมีสุขภาพดี เพียงแต่อาจจะแพ้กิเลสบ้าง ไปกินเนื้อสัตว์ที่มีเนื้อสวย พืชผักใบสวยงาม แต่ฉีดยาเต็มไปด้วยสารเคมี กินไปสะสมไปทุกวัน พอถ้าอายุมากขึ้น จะส่งผล เริ่มป่วย ไม่ค่อยแข็งแรง พระพุทธเจ้าบอก คนเรามีอายุได้ถึง 100 ปี

        เราจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น โดยการทำ 8 อ. หนึ่งในนั้นคือ  อาหารที่เป็นพิษ สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรค เราต้องผลักดันให้สำเร็จ เพื่อที่คนจะเข้าโรงพยาบาลจะได้ลดน้อยลง พยายามจะให้เห็น ชูเป็นเรื่องหลัก ที่สอดคล้องทั้งแนวคิดผม แนวคิดพรรค เรื่องสิ่งแวดล้อม ต้องกลับฟื้นคืนให้ได้ แนวคิดชาวสันติอโศก ทำตัวเองให้สะอาด เมื่อตัวเองสะอาด ก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้ คำว่าสะอาด คือ กิเลสลดลงบ้าง ความอยากได้ ความเห็นแก่ตัว ความมักใหญ่ใฝ่สูง ลาภยศบรรดาศักดิ์ ให้ลดลงบ้าง แล้วตัวเองก็เอาตัวรอด จากนั้นจึงไปทำงานรับใช้สังคม และไปช่วยคนอื่นได้ด้วย สอดคล้องกับแนวทางเราที่จะไปช่วยคนอื่น

        รินไทบอกอีกว่า ปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องที่ควรเร่งแก้ไข อันเนื่องจากถ้าแก้เศรษฐกิจไม่ดี ประเทศไปไม่รอด ประชาชนก็อยู่ไม่ได้ แต่แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะของพรรครวมพลังประชาชาติไทยต่างจากที่อื่น ทางพรรคได้เน้นย้ำเรื่อง เศรษฐกิจชาวบ้าน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ต้องทำเศรษฐกิจชาวบ้านให้สำเร็จ ไม่ใช่ไปคิดบนยอด ควรหันมาดูปัญหาชาวบ้านที่เป็นหนี้สินที่เต็มไปหมด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรัฐบาลทุนนิยม เอามาให้ชาวบ้าน จากที่ช่วยเหลือตัวเองได้ กลายเป็นรอว่ารัฐบาลจะมาช่วยอะไร เราควรมาพูด ทำความเข้าใจ อย่าไปเป็นหนี้ เพราะตรงนี้เป็นภัยมหันต์เลย ไม่เป็นหนี้อย่าไปก่อ เมื่อเป็นหนี้แล้ว มาช่วยกันหาทางมาใช้หนี้ให้หมด โดยนำเศรษฐกิจชาวบ้านที่มีหลักการ ลงมาให้ชาวบ้านให้เห็น อุดรูรั่วชาวบ้าน เงินที่ได้มาแต่ยังรั่วไหลไปซื้อหวย อย่างนี้แล้วนำไปกิน เที่ยว กู้มาแล้วส่งดอก ซึ่งทั้งการเที่ยวเตร่ กินเหล้าเมายา ไม่จำเป็น ควรลดให้ได้ เราต้องอุดรูรั่วให้ได้ ซึ่งคนเราต้องพอเพียง ตรงกับแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

        พรรคเน้นย้ำชูประเด็น คนธรรมดาสร้างชาติ คำว่าชาติ เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกัน คนที่คิดว่าเรากำลังทรัพย์สินไม่พอ เลยจะสร้างชาติไม่ได้ แต่ความจริงแม้จะไม่มีเงิน คนไม่ร่ำรวย คนธรรมดาก็ไม่ได้รวย ถ้าคนธรรมดาช่วยกัน จะช่วยสร้างชาติได้ เปรียบเหมือน หากไผ่ หวาย เพียงอันเดียวก็จะหักง่าย แต่ถ้ามัดไผ่ มัดหวายเป็นกำใหญ่ จะแข็งแรง ก็จะสร้างชาติได้ คือเราช่วยกันคนละนิดละหน่อย เอาไม้มารวมกัน จุดประเด็นให้ได้ตรงนี้ เรามาสร้างชาติด้วยกัน   

        ผมแม้เป็นคนธรรมดา พอมีความรู้ทางกฎหมาย ว่าความช่วยชาวบ้านมากกว่า 20 ปี ตัวเลขคดีจำไม่ได้แน่ชัด แต่น่าจะมากกว่า 100 คดี เมื่อผมพอมีความสามารถงานด้านกฎหมาย เมื่อประชาชนไปหาทนาย ค่าทนายแพงมาก ถ้าเป็นคดีอาญาทางรัฐจะช่วย แต่ถ้าเป็นคดีแพ่ง ทั้งทางรัฐ สภาทนายความไม่ได้ช่วย เห็นว่าควรที่จะมาช่วยคน แม้สภาพผมจะไม่คือ ไม่สวมรองเท้า เดินเท้าเปล่า คนอาจจะไม่ศรัทธา ยังมีเรื่องโจ๊กให้ฟัง เคยเดินไปว่าความตรงศาลที่อยู่สนามหลวง ขอทานเรียก ผมถามเรียกทำไม ขอทานโยนรองเท้าให้ พร้อมบอก กูให้มึง และเป็นอย่างนี้เยอะ เดินผ่านบางบริษัท เขาก็ให้รองเท้า แม้บอกไม่รับ แต่เขาก็ยืนยัน ไม่ได้ๆ ต้องใส่ ก็รับมา แต่ก็ไม่ได้ใส่หรอก  แต่ในการว่าความของผม ใส่ชุดครุย ทำตามระเบียบศาลทุกอย่าง ครั้งหนึ่งผู้พิพากษาเรียกมาคุย คุณทนายหลายปีแล้ว ทำไมไม่เปลี่ยนมาใส่รองเท้า ท่านบอกว่า อนุโลมมาเยอะแล้ว เที่ยวนี้คุณต้องใส่นะ ท่านบอกต้องใส่ ไม่ใส่ไม่ได้ ผมก็มองไปที่ลูกความ เขามีรองเท้า ผมก็บอกเดี๋ยวขอยืมจากลูกความก็ได้ ปรากฏว่าลูกความผมตัวใหญ่ ผมก็ใส่รองเท้า แม้ใส่ไม่ได้ ผมก็ใส่ เวลาจะเดินก็เดินไม่ค่อยได้ ต้องลากเท้า ท่านก็ยิ้ม แต่การเดินของผม ยกขาไม่ได้ ท่านก็ยิ้ม แม้ผมอาจเป็นทนายไม่เก่ง แต่พยายามช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องคดี ผมไม่ได้อยู่ในสำนักทนายความเก่งๆ ดังๆ ผมช่วย ซึ่งท่านผู้พิพากษาก็เก่ง ท่านก็พยายามช่วยผมให้สำเร็จ พวกทนายพวกกันก็พูด เขายอมผมตรงที่ผมทำงาน ไม่เรียกค่าทนายเลย

        ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 อุบลราชธานี พรรครวมพลังประชาชาติไทยบอกอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ เลือกจากบัตรลงคะแนนใบเดียว เลือกได้คนเดียว หนึ่งในดวงใจของท่านคือใคร เลือกหนึ่งในดวงใจ เลือกได้เบอร์เดียว คนเดียว ผมอาสาตัวมาเป็นผู้สมัครของพรรครวมพลังประชาชาติไทย เบอร์ 10 เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี หากเลือกผมจะได้ 4 อย่าง ได้นายกฯ ตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นคนใจถึงในเรื่องต่างๆ ในการตัดสินใจ ได้ลุงกำนันสุเทพ มาสืบสานการปฏิรูปประเทศ ปณิธานต่างๆ เรื่องปฏิรูปการเมืองต่อ เรื่องที่สาม ได้สิ่งแวดล้อม การปลูกพืช ธัญญาหาร เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ และได้คนบุญนิยม ทำตัวสะอาดพอสมควร พร้อมมารับใช้ประชาชน.  

 

การศึกษา

โรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กทม.

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานด้านสังคม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านราชธานีอโศก

เป็นผู้ประสานงานหมู่บ้านกับหน่วยงานราชการของรัฐ

ทนายความ โดยไม่เรียกร้องค่าทนายจากประชาชน


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต