'แม้ว'ไม่รู้จักที่ตํ่าที่สูง ผบ.ทสส.เผยเหตุคืนจักรดาว ยํ้า'คสช.'ยุติไปตามโรดแมป


เพิ่มเพื่อน    

    ผบ.เหล่าทัพหน้ากระดานเรียงหนึ่งแถลงข่าว! ผบ.ทสส.เผยเหตุเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวเพราะ "ทักษิณ" จาบจ้วง ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ลั่นคนไทยต้องคิดบวกไม่มีรัฐประหาร ไม่สืบทอดอำนาจ คสช.ไปตามโรดแมป ย้ำพระบรมราโชวาท ร.9 ให้คนดีมาปกครองบ้านเมือง 
    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) ภายหลังการประชุมผู้บัญชาการทางทหาร ซึ่งมี ผบ.เหล่าทัพและ ผบ.ตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวถึงจุดยืนของกองทัพต่อบทบาทและหน้าที่ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติว่า จุดยืนของทหารตำรวจไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
    ส่วนบทบาทความเป็น คสช.และความเป็นแม่น้ำ 5 สาย จะมีโรดแมปตามระยะเวลา ก็ไม่มีเรื่องใดที่ต้องกังวล การบริหารงานของรัฐบาลในเวลาต่อไปเป็นไปตามตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่กำหนด
    เมื่อถามว่า สถานการณ์การเมืองในขณะนี้ ผบ. เหล่าทัพวิเคราะห์อย่างไรบ้างหลังเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว พล.อ.พรพิพัฒน์ตอบว่า ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำให้เกิดความเรียบร้อย ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาฯ คสช. ได้คลายความกังวล เพราะทุกอย่างเป็นไปตามโรดแมป ผลของการเลือกตั้งเท่าที่ได้ติดตามในฐานะประชาชน ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความปกติ ส่วนความพยายามที่จะรวมเป็นรัฐบาลโดยคะแนนข้างไหนนั้น ขอให้เป็นเรื่องของฝ่ายการเมือง 
    "ทหารตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบและป้องกันเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติต่อไปปกติ ทั้งนี้ ทหารตำรวจเป็นส่วนราชการ เป็นกลไกทางราชการที่ต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นรัฐบาล   ทหารและตำรวจต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่รัฐบาลดำเนินการไว้"
    เมื่อถามว่า ในฐานะที่กองทัพเป็นส่วนหนึ่งของคสช. แค่ 7 พรรคการเมืองลงสัตยาบันหยุดสืบทอดอำนาจ คสช.และปฏิรูปกองทัพ ผบ.ทสส.ตอบว่า คสช.ต้องยุติไปตามโรดแมปอยู่แล้ว เมื่อเลือกตั้งและตั้งรัฐบาลความเป็น คสช.ก็พ้นไปโดยธรรมชาติ ตนไม่เห็นว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นการสืบทอดอำนาจตามวาทะที่ได้พูดในระยะนี้ ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องน่ากังวล 
    ในส่วนที่ถามเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนากองทัพ ถ้าคำสั่ง แนวทาง นโยบายแห่งรัฐ เป็นเรื่องที่คิดใคร่ครวญอย่างเหมาะสมแล้วที่ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง เสถียรภาพ ไม่ถูกรุกรานจากประเทศภายนอก ทุกอย่างจะปรับได้ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้กับกองทัพและตำรวจปฏิบัติ
    ถามว่าจะสามารถทำตามพระบรมราโชวาท คือให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองได้หรือไม่ พล.อ.พรพิพัฒน์ระบุว่า นี่คือสิ่งที่เป็นความเร่งด่วนที่สุด ที่กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พยายามจะพูดในทุกครั้งและทุกโอกาส การดำเนินการทุกประการตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถือว่ามีความลึกซึ้งและเป็นปรัชญาสูงสุด เราไม่สามารถทําให้ทุกคนเป็นคนดี แต่เราเลือกคนดีเข้ามาบริหาร มีอำนาจได้ แล้วเราทุกคนในสังคมต่างๆทหารตำรวจพยายามยึดมั่นในแนวปฏิบัติอันนี้ คือพยายามให้ทุกคนก็ตามที่เป็นคนดีขึ้นมาเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
    ซักว่าหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก กองทัพมีจุดยืนอย่างไร ผบ.ทสส.ตอบว่า กองทัพและ สตช.อยู่ภายใต้รัฐบาลมาเป็นร้อยปี อยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมาทุกแบบ เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาว่ากองทัพจะปฏิบัติงานภายใต้รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีท่านใด
    เมื่อถามว่า หากการเลือกตั้งไม่ได้ข้อสรุปที่ดี จะเกิดการรัฐประหารหรือไม่ พล.อ.พรพิพัฒน์แย้งว่า   อย่าไปตั้งเป้าว่าจบไม่ดี คนไทยต้องคิดบวก เราอุตส่าห์เดินทางตามโรดแมปมาถึงขั้นนี้แล้ว จนมีการเลือกตั้งคะแนนก็ได้ผลการเลือกตั้ง ขอให้ กกต.ประกาศยืนยันผลเป็นทางการทุกอย่างก็จะมีการฟอร์มรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ซึ่งในที่สุดก็จะสามารถมีรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากจนได้
    พล.อ.พรพิพัฒน์ยังกล่าวในฐานะประธานมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) ถึงกรณีคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเตรียมทหารมีมติถอดชื่อนายทักษิณ ชินวิตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากการเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวที่ได้รับเมื่อปี 2534 ว่า ถือเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร มีผู้แทนจากรุ่นต่างๆ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ ถือเป็นเรื่องภายใน ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศ ผู้รับก็ต้องรักษาเกียรตินั้นไว้ ถ้ามีข้อมูลในทางใดที่ผู้รับไม่สามารถรักษาเกียรติไว้ได้ก็ต้องเรียกคืน 
    เมื่อถามถึงสาเหตุในการเรียกคืนรางวัล ผบ.ทสส.ชี้แจงว่า สื่อมวลชนและคนไทยอาจทราบข้อมูลตรงนั้นอยู่จากเว็บไซต์และโลกโซเชียลในหลายแห่ง แต่สิ่งที่รบกวนจรรยาบรรณและหลักนิยมของทหาร คือการใดก็ตามที่เป็นการจาบจ้วง ไม่รู้ที่สูงที่ต่ำ ตรงนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจ
    ส่วนเหตุใดจะต้องมาถอดชื่อในช่วงนี้นั้น พล.อ.พรพิพัฒน์ระบุว่า ก็มีช้ามีเร็วได้ ก็เป็นเรื่องปกติ อยู่ที่ว่าช่วงใดที่เราจะดำเนินการ ก็ต้องดำเนินการให้จบกระบวนการขั้นตอนไป 
    ถามว่า เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ฮ่องกงหรือไม่  ผบ.ทสส.ยืนยันว่า “ไม่ครับ เป็นเรื่องทั่วๆ ไป เมื่อข้อมูลมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ต้องดำเนินการอย่างไร เราก็เลือกระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่อยากให้ส่งผลกระทบเรื่องในการเมือง
    เมื่อถามว่ากรณีของนายทักษิณ เป็นครั้งแรกหรือไม่ พล.อ.พรพิพัฒน์ตอบว่า ส่วนใหญ่ผู้ได้รับรางวัลเขาก็รักษาเกียรติแห่งรางวัลนั้นไว้ได้ทุกคน
    "ศิษย์เก่าเตรียมทหารก็เป็นทหารและตำรวจ ซึ่งเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน ที่มีมาตรฐานทางจริยธรรม โดยเฉพาะมาตรฐานในความจงรักภักดี ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เรายึดถือ จะรู้และระมัดระวัง ไม่ล่วงเกินทางใดทางหนึ่ง ผู้ใดล่วงละเมิดล่วงเกิน อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า ไม่รู้ว่าอะไรสูงอะไรต่ำ มาตรการทางใดทางหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่คนไทยทุกคนพึงปฏิบัติ" ผบ.ทสส.กล่าว
    ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการฯ ส่วนกรณีนี้จะทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ขึ้นหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ  
     พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ขอให้สถาบันทางสังคม ทั้งครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังศีลธรรมตามคำสอนของศาสนาที่ทุกคนเคารพนับถือ เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุข ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
    “นายกฯ เน้นย้ำว่าคนไทยทุกช่วงวัยทุกอาชีพ ทั้งเด็ก เยาวชน คนทำงาน ผู้สูงอายุ ต้องมีความรักสามัคคีกัน ศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยความรู้และคุณธรรม โดยพิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป เพราะวันนี้ยังมีคลื่นใต้น้ำที่นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อบ้านเมือง ซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนา”พ.อ.อธิสิทธิ์กล่าว.


ท่านนายกฯ บริหารปัญหาโควิดได้ดีที่สุดแล้วครับ กับเสียงด่าทอจากบางคน-บางพวก ฟังได้.....

ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง
'ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว'