สวนดุสิตโพล ระบุ ประชาชนผิดหวังการเลือกตั้ง เหตุพบความไม่โปร่งใส และ กกต.ทำงานผิดพลาด


เพิ่มเพื่อน    

 

31 มี.ค. 2562  แม้ว่าการเลือกตั้งจะผ่านไปแล้ว แต่ควันหลงของการเลือกตั้งก็ยังคงอยู่ในกระแสและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ดังนั้นเพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,752 คน ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา  
อันดับ 1    มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ความไม่โปร่งใส การทำงานของ กกต.และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น    45.20%
อันดับ 2    ประชาชนตื่นตัว ออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก                         21.28%
อันดับ 3    เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญ มีผลต่อบ้านเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ            16.55%
อันดับ 4    รอลุ้นผลการเลือกตั้ง พรรคไหนจะได้จัดตั้งรัฐบาล ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี        13.07%
อันดับ 5    เป็นข่าวใหญ่ ถูกจับตามองทั้งสื่อในประเทศและต่างประเทศ                10.15%

2. สิ่งที่ประชาชนประทับใจ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา คือ 
อันดับ 1    ได้ออกมาใช้สิทธิ ทำตามหน้าที่ของตนเอง            66.14%
อันดับ 2    ประชาชนตื่นตัว ช่วยกันตรวจสอบ /บรรยากาศการเลือกตั้งคึกคัก     17.30%
อันดับ 3    ผู้สมัครที่ชื่นชอบได้เป็น ส.ส.                    14.14%
อันดับ 4    หน่วยเลือกตั้งอยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก            9.67%
อันดับ 5    ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น                    8.56%
      
3. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา คือ 
อันดับ 1    ความไม่โปร่งใส ทุจริตการเลือกตั้ง ผลคะแนนไม่ชัดเจน                69.47%
อันดับ 2    การจัดตั้งรัฐบาล ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี                28.88%
อันดับ 3    ความขัดแย้ง ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะมีมากขึ้น                11.32%
อันดับ 4    ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เป็นโมฆะ ต้องเลือกตั้งใหม่            10.37%
อันดับ 5    กลัวทำบัตรเสีย กาผิด เข้าใจผิด                        4.26%

4. จากผลการเลือกตั้งในภาพรวม ประชาชนมีความสมหวังหรือผิดหวังอย่างไร? 
อันดับ 1    ผิดหวัง    48.74%
เพราะ    ความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง  การทำงานของ กกต.  การนับคะแนน ประกาศผลล่าช้า ผู้สมัครที่ชื่นชอบแพ้ ฯลฯ  
อันดับ 2    เฉยๆ    30.71%
เพราะ    ไม่อยากคาดหวัง  ใครก็ได้ที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ยอมรับกับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ฯลฯ 
อันดับ 3    สมหวัง    20.55%
เพราะ    ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง ผลการเลือกตั้งเป็นไปตามที่หวังไว้  ผู้สมัครที่ชื่นชอบได้เป็น ส.ส. ฯลฯ

5. จากผลการเลือกตั้งที่ปรากฎ ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าจะทำให้สภาพบ้านเมืองเป็นอย่างไร?
อันดับ 1    เหมือนๆเดิม    40.07%
เพราะ    ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนเข้ามาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปได้ บ้านเมืองมีปัญหาเรื้อรังมานาน คนในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ฯลฯ
อันดับ 2    แย่ลงกว่าเดิม          31.85%
เพราะ    รัฐบาลที่เข้ามาใหม่อาจขาดเสถียรภาพ ไม่สามารถผลักดันนโยบายสำคัญออกมาได้ ความขัดแย้งทางการเมืองมีมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3    ดีขึ้นกว่าเดิม           28.08%
เพราะ    ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ส่งผลต่อความเชื่อมั่น เศรษฐกิจดีขึ้น รัฐบาลใหม่ต้องเร่งสร้างผลงานให้เห็น ฯลฯ
 


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'