พาณิชย์ขีดเส้น4เม.ย. ต้องแจ้งข้อมูลซื้อขายยา หวังช่วยคุมราคาให้เป็นธรรม


เพิ่มเพื่อน    

 

1 เม.ย. 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล  เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลเอกชน 353 ราย ผู้ผลิต และผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ 339 ราย และร้านจำหน่ายยาขนาดใหญ่ ให้แจ้งข้อมูลซื้อ ขาย  รวมถึงราคาซื้อ และขาย มายังกรมฯ ภายในวันที่ 4 เม.ย.นี้ 

ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน และราคาขายที่เหมาะสม และดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในการรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ขณะเดียวกัน ยังถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ

"หากครบกำหนดแล้ว ผู้ใดยังไม่ส่งข้อมูลมาให้ กรมฯจะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจนถึงขณะนี้ มีผู้ประกอบการส่งข้อมูลมาให้เพียงร้อยกว่ารายเท่านั้น ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าว กรมฯมีเจตนาทำให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่ประชาชน จึงขอให้โรงพยาบาลเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ"นายวิชัยกล่าว


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'