ชอบไหม!อดีตผู้พิพากษากางรัฐธรรมนูญ ถอดถอนกกต. รัฐบาล'ลุงตู่'อยู่ยาว


เพิ่มเพื่อน    

2 เม.ย.62-นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า · 

.....รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา ๒๖๔ บัญญัติว่า ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

.....ตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันต้องบริหารราชการแผ่นดินต่อไป จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ได้จัดตั้งใหม่จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จะเข้ารับหน้าที่

.....โดยเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและไม่ใช่รัฐบาลรักษาการณ์เหมือนกรณีที่ครบ
กำหนดวาระหรือมีการยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่

.....ดังนั้นถ้ายังไม่สามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด

.....การที่มีผู้ล่ารายชื่อประชาชนเพื่อยื่นต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ถอดถอน กกต. ซึ่งหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วให้มีมติให้ถอดถอน กกต. ก็จะไม่มี กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อไม่มี ส.ส.จากผลการเลือกตั้ง ก็ไม่อาจจัดตั้งคณะรัฐมนตีที่ตั้งขึ้นใหม่จากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้

.....คณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เมื่อถึงขั้นนั้นไม่ต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกเพราะท่านทั้งหลายเป็นผู้กระทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเอง.


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้