'ไก่จ๋า'แดกดัน!ยกปฏิญญาสากลให้รัฐบาลอ่าน ถ้าไม่เข้าใจแนะ'ต้มกิน'เผื่อจะเกิดสิ่งดีงาม


   

3 เม.ย.62- นายวัฒนา เมืองสุข ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทย สอบตกเขตบางแค  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ว่าเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948 (พ.ศ. 2491) ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Decoration of Human Rights) โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ลงนามรับรองปฏิญญาดังกล่าว ซึ่งจะต้องนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายใน หากมีการละเมิดประเทศสมาชิกอื่นย่อมมีสิทธิติดตามทวงถามให้ปฏิบัติตามได้โดยไม่ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน (non interference) แต่ถือเป็นการแทรกแซงด้วยมนุษยธรรม (humanitarian intervention)

ข้อ 21 (1) ของปฏิญญาบัญญัติว่า “ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรง หรือผ่านผู้แทนซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยอิสระ” (Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.) สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนโดยอิสระและเป็นธรรมจึงเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยตามปฏิญญาที่รัฐบาลต้องเคารพและปฏิบัติตาม ดังนั้น คำตอบของรัฐบาลต่อปมกดดันของต่างชาติที่ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในไทยเป็นเรื่องของเราเองที่นอกจากจะแสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แล้ว ยังเป็นความล้าหลังถึงขั้นดักดานของทหารที่ยึดอำนาจปกครองประเทศ

ปฏิญญาสากลดังกล่าวหาได้โดยง่าย หากอ่านฉบับภาษาอังกฤษไม่เข้าใจก็ลองอ่านฉบับภาษาไทยที่ปรับปรุงคำแปลโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. คนปัจจุบันซึ่งขณะนั้นดำรงรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็คงต้องให้เอาไปต้มกินเผื่อสิ่งดีสิ่งงามนั่นคือสิทธิของความเป็นคนจะซึมซับเข้าไปในตัวได้บ้าง.

 


วันนี้...จันทร์ที่ ๒๐ มกรา ๖๓ ผมว่า......คนฉีกปฏิทินไปรอพรุ่งนี้ "อังคารที่ ๒๑ มกรา" กันหมดแล้ว เพราะตอนเวลา ๑๑.๓๐ น.ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่ "นายณฐพร โตประยูร" ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่

ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"