'ไก่จ๋า'แดกดัน!ยกปฏิญญาสากลให้รัฐบาลอ่าน ถ้าไม่เข้าใจแนะ'ต้มกิน'เผื่อจะเกิดสิ่งดีงาม


   

3 เม.ย.62- นายวัฒนา เมืองสุข ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทย สอบตกเขตบางแค  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ว่าเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948 (พ.ศ. 2491) ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Decoration of Human Rights) โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ลงนามรับรองปฏิญญาดังกล่าว ซึ่งจะต้องนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายใน หากมีการละเมิดประเทศสมาชิกอื่นย่อมมีสิทธิติดตามทวงถามให้ปฏิบัติตามได้โดยไม่ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน (non interference) แต่ถือเป็นการแทรกแซงด้วยมนุษยธรรม (humanitarian intervention)

ข้อ 21 (1) ของปฏิญญาบัญญัติว่า “ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรง หรือผ่านผู้แทนซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยอิสระ” (Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.) สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนโดยอิสระและเป็นธรรมจึงเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยตามปฏิญญาที่รัฐบาลต้องเคารพและปฏิบัติตาม ดังนั้น คำตอบของรัฐบาลต่อปมกดดันของต่างชาติที่ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในไทยเป็นเรื่องของเราเองที่นอกจากจะแสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แล้ว ยังเป็นความล้าหลังถึงขั้นดักดานของทหารที่ยึดอำนาจปกครองประเทศ

ปฏิญญาสากลดังกล่าวหาได้โดยง่าย หากอ่านฉบับภาษาอังกฤษไม่เข้าใจก็ลองอ่านฉบับภาษาไทยที่ปรับปรุงคำแปลโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. คนปัจจุบันซึ่งขณะนั้นดำรงรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็คงต้องให้เอาไปต้มกินเผื่อสิ่งดีสิ่งงามนั่นคือสิทธิของความเป็นคนจะซึมซับเข้าไปในตัวได้บ้าง.

 


อ่านเรื่องที่ "เจ้าหญิง ราพันเซล" นำจากห้องสมุดฟลิ้นท์ ปี 2018 มาโพสต์ เรื่อง #การสอนลูกแบบยิวให้เป็นเศรษฐี

'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?