เกษตร จ.บุรีรัมย์ ยันไม่พบทุจริตขึ้นทะเบียนชาวนาปลอมรับเงินค่าเก็บเกี่ยว


เพิ่มเพื่อน    

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ยืนยันจากการลงพื้นที่ตรวจสอบไม่พบการกระทำทุจริตปลอมรายชื่อชาวนา เพื่อรับเงินค่าเก็บเกี่ยว ตามที่มีการโพสต์ในโซเชียล พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด หากพบเจ้าหน้าที่คนใดเอื้อประโยชน์หรือกระทำผิด จะถูกตั้งกรรมการสอบและเอาผิดตามระเบียบกฏหมายขั้นเด็ดขาด

3 เม.ย.62 - นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุถึงกรณีที่มีผู้นำข้อมูลไปโพสต์ในเพจดังหรือสื่อโซเชียลว่า ในพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการปลอมรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว โดยใช้วิธีการทำสัญญาเช่าที่นากับชาวนาตัวจริงที่มีที่นาเกิน 12 ไร่ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวจากรัฐ โดยที่ไม่ได้เข้าไปทำนาจริง เมื่อชาวนาปลอมได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวก็จะนำไปแบ่งกันกับชาวนาที่รับสิทธิ์ในส่วนของตนเองไปแล้ว 12 ไร่

นายนวนิตย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ยังไม่พบมีการปลอมรายชื่อเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินค่าเก็บเกี่ยวตามที่มีการโพสต์ลงในโซเชียล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทำตามระเบียบขั้นตอนที่กรมส่งเสริมการเกษตรระบุไว้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การลงพื้นที่ตรวจสอบแปลง จับพิกัดด้วยเครื่องจีพีเอส โดยมีผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านตรวจในการตรวจสอบและเซ็นรับรองด้วย

อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกคน ได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต หรือขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน หากพบหรือมีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่คนใดมีการเอื้อประโยชน์หรือกระทำทุจริตในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ก็จะถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเอาผิดตามระเบียบกฎหมาย

หากใครมีข้อมูลเบาะแสความผิดปกติ ก็สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที ส่วนกรณีดังกล่าวขณะนี้ก็ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อธิบดีฯ รับทราบแล้ว


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'