'ซูเปอร์โพล' ชี้คนไทยหวังเศรษฐกิจดีในช่วงสงกรานต์ ครอบครัวอยู่พร้อมหน้า


   

11 เม.ย.62 - นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โพล ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 62 กับความหวังของคนไทย กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,206 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 5 – 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อสอบถามประชาชนถึงความหวังที่จะเห็นเกิดขึ้นกับ "ชาติบ้านเมือง" ในปีใหม่ไทย สงกรานต์ปีนี้ พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 37.4 ระบุ หวังเห็นเศรษฐกิจดี มีกินมีใช้ไม่ขัดสน รองลงมาคือร้อยละ 32.6 ระบุ คนไทยรักความสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่ขัดแย้งรุนแรง ร้อยละ 26.1 ระบุ มีคนดีมาปกครองบ้านเมือง ร้อยละ 22.9 ระบุ คนไทยรักกัน และร้อยละ 19.2 ระบุหวังว่าจะมีความปลอดภัย

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามประชาชนถึงความหวังที่จะเห็นเกิดขึ้นกับ "ครอบครัว" ในปีใหม่ไทย สงกรานต์ปีนี้ พบว่า อันดับแรกร้อยละ 38.3 คือ มีเวลาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า รองลงมาคือ ร้อยละ 36.3 ระบุ มีความรักกัน ไม่ทะเลาะกัน ร้อยละ 35.5 ระบุ มีกินมีใช้ไม่ขัดสน ร้อยละ 31.3 ระบุ ครอบครัวอบอุ่น และร้อยละ 30.8 ระบุ ครอบครัวปลอดภัย ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.9 เห็นด้วยต่อการรณรงค์ให้คนไทยรักสามัคคีกันเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ในขณะที่เพียงร้อยละ 2.1 ไม่เห็นด้วย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ถ้าเป็นเรื่องของประเทศชาติประชาชนกำลังจดจ่ออยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องการที่ประชาชนมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเป็นอันดับแรกและความหวังอยากเห็นคนไทยรักความสงบไม่วุ่นวาย ไม่ขัดแย้งรุนแรง ในขณะที่ความหวังที่ต้องการเห็นเกิดขึ้นในครอบครัวที่มาอันดับแรกกลับเป็นเรื่องเวลาการอยู่ร่วมกันพร้อมหน้า และความรักกันไม่ทะเลาะกันในครอบครัว ส่วนเรื่อง มีกินมีใช้ไม่ขัดสนตกไปอยู่เป็นความสำคัญอันดับสาม นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่มไม่ว่ากลุ่มสีใด กลุ่มการเมืองใดเกือบทุกคนเห็นด้วยกับการรณรงค์ให้ชาติบ้านเมืองสงบสุข


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส