นายกฯมอบ"วิษณุ"หาทางประกาศใช้พรบ.ศึกษาชาติในรูปแบบพระราชกำหนด


เพิ่มเพื่อน    


 

17เม.ย.62-นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ว่า ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... เสร็จเรียบร้อยและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยที่ประชุม ครม. ได้มีมติการรับทราบร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาหาแนวทางที่จะเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้ประกาศใช้ในรูปแบบพระราชกำหนดก่อน เนื่องจาก ขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้งดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายแล้ว ทำให้กฎหมายที่รอการพิจารณาต้องยุติไป

“ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ยืนยันชัดเจนว่า ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้  มีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษามาก เพราะมีการวางกรอบการยกคุณภาพการศึกษาทั้งระบบใหม่ ทั้งยัง มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ผมคิดว่ารองนายกฯ จะมีการประชุมหารือ เพื่อหาเหตุผลที่เหมาะสมในการเสนอกฎหมายดังกล่าว ออกเป็นพระราชกำหนด ผมคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้”รมช.ศธ.กล่าว

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สำหรับกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสม และเป็นธรรม คือ ให้ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนจำนวนร้อยละ 8 นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีข้อมูลผู้ที่จะได้รับการเยียวยาอยู่แล้ว โดยตนเข้าใจว่าน่าจะมีประมาณ 2-3 พันคน และจะต้องเร่งดำเนินการเสนอ ครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ส่วนจะมีการเยียวยาย้อนหลังไปก้วยหรือไม่นั้น คงต้องมีการพิจารณา
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"