คสช.สรุป 7 วันยึดรถ 7,282 คัน ทำผิด 'ดื่มไม่ขับฯ'ปีนี้สถิติลดลงครึ่งหนึ่ง


เพิ่มเพื่อน    

18 เม.ย.62 - พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)กล่าวว่า ​ตลอดระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแล ประชาชนทั้งในเรื่องการสัญจร มาตรการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ จัดระบบอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว การดูแลภาพรวมในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ตามชุมชนเมืองใหญ่ รวมทั้งการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนและจิตอาสาที่ทุ่มเทปฏิบัติงานตลอดช่วงวันหยุดยาวและขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้เส้นทางที่ร่วมมือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทำให้ภาพรวมในปีนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างคล่องตัวและร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุข จึงขอให้ช่วยกันรักษาวินัยจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกโอกาสทุกเทศกาลไว้ด้วย

​สำหรับในวันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ตามมาตรการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” มีสถิติดังนี้ 

-รถจักรยานยนต์ พบการกระทำผิด 38,844 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 532 คัน และส่งดำเนินคดี 23,259 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 26,860 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,942 ราย ยึดรถยนต์ 246 คัน ส่งดำเนินคดี 18,043 คน

ส่วนสถิติตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ”ในภาพรวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน สรุปได้ดังนี้

พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับจำนวน 388,854ครั้ง ซึ่งสถิติลดลงจากปี61 คิดเป็นร้อยละ 20

การยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับจำนวน 7,282 คัน สถิติลดลงจากปี 61คิดเป็นร้อยละ 55

การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในปีนี้ มีทั้งหมด 271,657 คน สถิติลดลงจากปี 61 คิดเป็นร้อยละ 12 

สำหรับมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ เป็นมาตรการที่ช่วยป้องกันและลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ซึ่ง คสช. และรัฐบาลได้ดำรงความต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยประชาชนให้การตอบรับมาตรการนี้เป็นอย่างดี เพราะทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของทุกคน รวมทั้งประชาชนได้มีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด  และการยืดระยะเวลาการเก็บรักษารถเอาไว้ รวมถึงอยากให้มีการบังคับใช้มาตราการนี้ในทุกวัน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับรถในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปบทเรียนและผลการปฏิบัติงาน นำไปบูรณาการ แผนการป้องกันอุบัติเหตุ การจราจร มาตราการบังคับใช้กฎหมาย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้ได้มากที่สุดต่อไป


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้