ดุเดือด 'คิงพาวเวอร์-เซ็นทรัล-ไมเนอร์'แห่ชิงดิวตี้ฟรี


   

 

19 เมษายน 2562 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี(Duty Free) และพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ามีเอกชนยื่นแข่งขัน 8 ราย แบ่งเป็น ร้านค้าปลอดภาษี 8 ราย ได้แก่ 1.บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล 2.บจก. คิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 4. บมจ. การบินกรุงเทพและ 5.บมจ. รอยัลออคิด เชอราตัน (ประเทศไทย)

สำหรับการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ 4 ราย ได้แก่ 1.บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2.บจก. คิงพาวเวอร์สุวรรภูมิ 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ4. บจก. เดอะมอลล์กรุ๊ป หลังจากนี้ กำหนดเปิดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 22 พ.ค. กำหนดเปิดซองด้านเทคนิควันที่ 27 พ.ค.และ 28 พ.ค. กำหนดประกาศผลวันที่ 31 พ.ค. โดยมีอายุสัมปทานตั้งแต่ ก.ย. 63-มี.ค. 74 รวมระยะเวลา 10 ปี

สำหรับ โครงการพัฒนาพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษีภายในท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ตและหาดใหญ่ นั้นมีกำหนดเปิดขายซองTOR ระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย. โดยมีกำหนดเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอเอกชนในวันที่ 26 เม.ย. และมีกำหนดเปิดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 3 มิ.ย. กำหนดเปิดซองด้านเทคนิควันที่ 4 มิ.ย.และ 5 มิ.ย. กำหนดประกาศผลวันที่ 10 มิ.ย. โดยมีอายุสัมปทานตั้งแต่ ก.ย. 2563-มี.ค. 2574 รวมระยะเวลา 10 ปี


"บัดนี้.......... การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๒

"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก