'ฟ้ารักพ่อ'ระทึก!กกต.เผยจะแจ้งผลสอบการถือครองหุ้นของ'ธนาธร'ให้สาธารณชนทราบอันใกล้นี้


   

19 เม.ย.62 - ศูนย์ปฏิบัติการด้านการข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงกรณี กกต. ดำเนินการตรวจสอบการถือครองหุ้น โดยระบุว่าตามที่ปรากฎเป็นข่าวทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจว่า การดำเนินการตรวจสอบการถือครองหุ้นสื่อมวลชนของนายธนาธรฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยกล่าวหาว่ามีการดองเรื่อง ควรเร่งพิจารณาเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า สำนักงานฯ มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน หรือไต่สวน สอบหาข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

ในขณะนี้สำนักงานฯ ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนดำเนินการตามระเบียบอำนาจหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่าจะดำเนินการตรวจสอบการถือครองหุ้นของนายธนาธรฯ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และจะแจ้งให้สาธารณชนทราบในโอกาสอันใกล้นี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.


"บัดนี้.......... การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๒

"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก