คลังงัด 2 หมื่นล้านอัดฉีด ศก.


เพิ่มเพื่อน    

20 เมษายน 2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รายงานถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยด้านการเมืองที่ยังไม่นิ่งเริ่มส่งผลกระทบหลายอย่าง ซึ่งเห็นผลชัดเจนในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 2562 ที่เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2562 มีสัญญาณอ่อนตัวลง แต่เมื่อการเมืองชัดเจนก็จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวครึ่งปีหลัง โดยประเมินว่าครึ่งปีแรกเศรษฐกิจขยายตัวได้ 3% ต้น ๆ

ทั้งนี้ สศค.ได้เสนอมาตรการมาให้พิจารณา และได้สั่งให้กลับไปทบทวนใหม่ โดยกำชับว่า ทุกมาตรการต้องทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และได้ผลแรงพอสมควร และเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งได้สั่งให้กรมสรรพากรไปดูแลเรื่องการจัดเก็บภาษีการค้าขายออนไลน์ที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูง แต่ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีอย่างจริงจังด้วย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า มาตรการชุดใหม่คาดว่าจะใช้งบประมาณประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยมาตรการกระตุ้นการบริโภค จะเน้นไปที่มาตรการท่องเที่ยว อาจจะจัดให้มีเงินสำหรับไปท่องเที่ยวเมืองรอง หักภาษีท่องเที่ยวจากเดิมเฉพาะเมืองรอง ไปเป็นทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะช่วยเหลือภาระด้านการศึกษาโดยเฉพาะ ในช่วงเปิดเทอม สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้า เครื่องกีฬา นำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ คล้ายช้อปช่วยชาติ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือ ให้นำมาหักภาษีได้ทั้งปี ส่วนมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จะมีการเติมเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการเพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมด้วย

ส่วนมาตรการส่งเสริมด้านการลงทุน จะพิจารณาให้นำค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบจัดเตรียมเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์และระบบขายของหน้าร้าน (POS) มาหักภาษีได้ 1.5-2 เท่า รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ระยะยาว ให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้สิทธิประโยชน์พิเศษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำมาตรการร่วมกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ขณะที่มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ มอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน เข้ามาดูในเรื่องการปล่อยกู้สำหรับผู้ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดในการให้สินเชื่อทำให้ภาพรวมชะลอตัวลงหมด
 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา