'หัวเขียง'ซัด'ไพบูลย์'กำลังหลงป่า เสนอม.270แก้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ!


   

20 เม.ย.62 - นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรัลเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณี นายยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระบุมีความเป็นไปได้เกิดรัฐบาลแห่งชาติ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปได้ยากเพราะในการเลือกตั้งของประชาชนได้แบ่งข้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายตรงข้าม ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งชัดเจน และเป็นประเด็นหลักที่ทุกพรรคใช้ในการหาเสียง  เรื่องนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนักการเมืองทั้งหมดจะฝืนมติประชาชนจึงเป็นไปได้ยาก 

ส่วนกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป  เสนอให้ใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ที่ให้ส.ว.มีส่วนในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป เป็นทางออกกรณีกฎหมายไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรนั้น ต้องแยกแยะระหว่างกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายปฏิรูป  นักกฎหมายทุกคนเขาเข้าใจกัน  การออกมาให้ความเห็นแบบนี้เหมือนกำลังหลงป่า อยากให้คนใกล้ชิดไปเอาออกจากป่าดีกว่าปล่อยให้ตายคาป่า และที่สำคัญนายไพบูลย์ต้องไปอ่านกฎหมายอีกหลายๆรอบเพื่อได้ทำความเข้าใจด้วยตนเองจะได้ไม่ออกมาให้ความเห็นจนทำให้คนอื่นสับสน.