ตำรวจ นักการเมือง และ เซลล์แมน เป็นอาชีพที่มีคุณธรรมรั้งท้าย


   

 


21 เมษายน 2562  นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คุณธรรมในอาชีพคนไทย กับ ความรักความสามัคคีของคนในชาติ กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,299 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 6 – 20 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
    
เมื่อถามถึง อาชีพคนไทยที่มีคุณธรรมมากที่สุด เท่าที่เคยเห็นมา พบ 3 อันดับแรก คือ อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 34.42 สูงเป็นอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สอง ได้แก่ แพทย์ ร้อยละ 17.60 และอันดับที่สาม ได้แก่ ผู้พิพากษา ร้อยละ 13.94 

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ 3 อันดับท้าย ได้แก่ ตำรวจ ร้อยละ 0.70 รองท้ายได้แก่ นักการเมืองได้ร้อยละ 1.01 และพนักงานขาย ได้ร้อยละ 1.09 

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.90 ระบุนักการเมืองที่จิตใจดี มีคุณธรรม อยู่ในกลุ่มผู้ที่เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี 4 คนต่อไปนี้ ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายอนุทิน ชาญวีรกูล คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในขณะที่ ร้อยละ 19.10 ตอบอื่น ๆ

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงบทเพลงปลุกใจที่ชอบมากกว่า ระหว่าง บทเพลง หนักแผ่นดิน กับ         บทเพลง รักกันไว้เถิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.75 ชอบเพลง รักกันไว้เถิด มากกว่า ในขณะที่ ร้อยละ 6.25 ชอบเพลง หนักแผ่นดิน มากกว่า นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า 3 อันดับแรก เนื้อหาที่ชอบในบทเพลง รักกันไว้เถิด ได้แก่ ร้อยละ 75.00 ระบุ เนื้อหาที่ว่า รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหน ก็ไทยด้วยกัน ในขณะที่ ร้อยละ 56.25 ระบุ เนื้อหาที่ชอบคือ แหลมทองโสภา ด้วยบารมีปกเกล้าเราไทยนี้ ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใสใครคิดบังอาจหมิ่น ถิ่นทององค์ไท้เราพร้อมพลีใจ ป้องถิ่นไทยและองค์ราชันย์ และร้อยละ 37.50 ระบุชอบเนื้อหาที่ว่า ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลาพืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสวสินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทย จงร่วมใจรักษาให้มั่น และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.67 เห็นด้วยที่จะใช้บทเพลงเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและความสงบสุขของบ้านเมือง
    
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า เสียงของประชาชนต่อคุณธรรมนักการเมืองยังคงมีความขัดแย้ง (Paradox) ในตัวเองที่พบว่า ประชาชนจำนวนน้อยเห็นว่านักการเมืองมีคุณธรรม แต่ส่วนใหญ่ก็ยังระบุว่า นักการเมืองที่จิตใจดีมีคุณธรรมยังคงมีอยู่ในกลุ่มผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญคือ ใครในกลุ่มนี้จะเป็นผู้นำประเทศที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติได้ บนพื้นฐานของความเข้าใจคนไทยแท้จริงเพราะผลโพลนี้ชี้ด้วยว่า ส่วนใหญ่ชอบเพลงรักกันไว้เถิดมากกว่าเพลงหนักแผ่นดิน แสดงให้เห็นว่าจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมความรุนแรงแต่ต้องการเห็นคนไทยรักกัน
 


ดีใจกับ "คุณเปรมชัย" ด้วย! หลัง "นอนคุก" หนึ่งคืน......... ในคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ก็ได้รับประกันตัวในชั้นฎีกาออกมาเมื่อวาน (๑๓ ธ.ค.๖๒)

เสียงร้องทารกก่อน "ถูกยุบ"
ปฐมบทยุบอนาคตใหม่
'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'