มาอีกแล้ว 'เรืองไกร' เตรียมบุกศาลรธน. ไม่ต้องรับคำร้อง กกต.


   

21 เมษายน 2562  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสว. เปิดเผยว่า กรณีกกต. ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กกต.จะสามารถดำเนินการคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามพรป.ส.ส.พ.ศ. 2561 มาตรา128 โดยการคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่มีจำนวน ส.ส. ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส.หนึ่งคนได้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน ได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 91 หรือไม่นั้น กรณีดังกล่าว หากพิจารณาตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่เคยวินิจฉัยไว้ว่า กรณีที่เป็นเพียงข้อสงสัย ข้อหารือ หรือการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกกต. ดังกล่าว คำร้องของกกต. จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

นายเรืองไกรกล่าวว่า หากพิจารณาตามคำวินิจฉัยของคำสั่งที่ 1/2561 ศาลรัฐธรรมนูญจึงควรมีคำสั่งต่อคำร้องของกกต.เมื่อวันที่11 เมษายน 2562 ด้วยการไม่รับคำร้องของกกต. ไว้พิจารณาวินิจฉัย ด้วยเหตุนี้ ตนจึงจะไปยื่นคำร้องในวันที่ 22 เม.ย.เวลา 10.00 น. เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไม่รับคำร้องของ กกต. ไว้วินิจฉัย


"พรรคประชาธิปัตย์" ปีนี้ อายุ ๗๓ ปีเต็ม ย่างเข้า ๗๔ ถ้าเป็นคน ก็ต้องบอกว่าเป็น "รุ่นแรก" ในถนน "ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต"

ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย
ประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้
ต้นแบบ 'วุฒิสภา' มาจากไหน?