พิพิธภัณฑ์สึนามิแห่งแรกในไทย สร้างเสร็จ ปี 63


   

การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม  ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา 

 

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม  กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม  ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา ว่า การก่อสร้าง ในส่วนโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม มีความคืบหน้ามากกว่า 80% ซึ่งจะดำเนินการส่วนโครงสร้างให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ เดือน พ.ค. นี้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตกแต่งภายใน ซึ่งจะมีนิทรรศการ  จัดแสดงเรื่องราวเหตุการณ์สึนามิ  ซึ่งได้รวบรวมจากเหตุการณ์สึนามิครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งทั่วโลก ในอาเซียน และใน6 จังหวัดฝั่งอันดามันของประเทศไทย โดย ลำดับเหตุการณ์รอบด้าน ตั้งแต่การเกิดแผ่นดินไหว สัญญาณเตือนภัย การอพยพคน ช่วงเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุการณ์  การรำลึกเหตุการณ์ในปีต่างๆ การให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน รวมถึง มีการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และรอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีแสงสีเสียง ประกอบให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ

     นายวีระ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งเจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยให้คำปรึกษา  ในการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สึนามิของไทย  โดย ตนมองว่า ประเทศญี่ปุ่น ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิมาหลายครั้ง  และสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิ ที่มีการจัดแสดงที่น่าสนใจ  มีทีมงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น นับเป็นโอกาสอันดี ที่ ประเทศไทยมีพันธมิตร ในการจัดการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกัน ได้มีการซ่อมซากเรือประมง ที่อยู่ในเหตุการณ์สึนามิ เพื่อนำมาจัดแสดงส่วนพื้นที่นอกอาคาร เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ผู้มาชมได้ศึกษา และรำลึก ซึ่ง กำหนดให้ดำเนินการสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภายในปี 2563 

     " ผมคิดว่า พิพิธภัณฑ์สึนามิแห่งแรกของไทย จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ ของคนไทย นักท่องเที่ยว และคนในประเทศสมาชิกอาเซียน ขณะนี้ได้เชิญผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว โรงแรม และด้านบริการต่างๆ มาร่วมระดมความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม  เชื่อมโยงเส้นทางไปกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ตลอดจน จะต้องมีการหารือกับชาวบ้าน ในการปรับพื้นที่เพื่อทำจุดบริการ สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าระลึก และที่จอดรถ และท้ายที่สุด จะมีการหารือถึงการถ่ายโอนการบริหารจัดการ ให้กับท้องถิ่น หรือ ให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้ามาดูแล และมีการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ร่วมกับนานาชาติ ด้วย" นายวีระ กล่าว