'จักรทิพย์'อนุมัติ'รองฯสุรพงษ์'นรต.40เพื่อน'บิ๊กอู๊ด'ไปช่วยงานที่ สตม.


   

22 เม.ย.62- มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีบันทึกลงวันที่ 19 เม.ย.2562 อนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองผบช.ภ.7 ไปปฎิบัติราชการ ที่สตม. เพื่อปฎิบตัตามที่ ผบช.สตม. มอบหมาย เป็นครั้งคราวไม่ขาดจากต้นสังกัด มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.2562 เป็นต้นไป

สำหรับ พล.ต.ต.สุรพงษ์ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 (นรต.40) รุ่นเดียวกับ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รักษาการผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(รรท.ผบช.สตม.) ที่ ผบ.ตร. เพิ่งเซ็นคำสั่งให้ไป รักษาการแทน ผบช.สตม. เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2562 เช่นกัน