'น้าหงา'จารึกเป็นนายกฯต้องดื่นดกสมบัติพัสถาน วิชามารคือหลักการปกครองของไทยเรา


   

22 เม.ย.62 - น้าหงา  สุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า จารึก เอาไว้ว่า เป็นนายกฯ ต้องดื่นดก สมบัติ พัสถานจารึก เอาไว้ว่า วิชามาร คือหลักการ ปกครอง ของไทยเรา.

 


"บัดนี้.......... การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๒

"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก