นวัตกรรม"เตียงพลิกตัว"ป้องกันแผลกดทับ ผู้ป่วยอัมพาต มีทั้งรีโมทคอนโทรล และแบบมือหมุน


   

สาธิตการทำงานของเตียงพลิกตัวผู้ป่วยให้ตะแคงตัว

 

22เม..ย.62-รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการด้านเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยผลสำเร็จของผลงานวิจัย “เตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ภายในงาน STYLE Bangkok ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  ซึ่งออกแบบและพัฒนาให้สามารถดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยวิกฤต รวมจนถึงผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้น้อยและมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้อย่างครบวงจร ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. และบริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด 


ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยอัมพาตเพิ่มขึ้นปีละราว 1 แสนคนทุกปี ในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการรักษาผู้ป่วยดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นภาระในการดูแลของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลตลอดเวลา เนื่องจาก ผู้ป่วยอัมพาตต้องอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน จึงมีปัญหา “แผลที่เกิดจากการกดทับ” ซึ่งต้องเสียเวลาและแรงงานของพยาบาลผู้ดูแลหรือญาติผู้ป่วยกรณีต้องกลับไปดูแลรักษาต่อที่บ้าน โดยต้องทำหน้าที่ขยับพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งจุดกดทับและระบายความชื้นที่สะสมขึ้นจากการที่อยู่ตำแหน่งเดิมเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

เตียงพลิกตัว นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยอัมพาต


ผศ. พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า แม้ปัจจุบันจะมีอุปกรณ์ช่วยในการดูแลพยุงตัวผู้ป่วยและลดปัญหาแผลกดทับจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่พบรูปแบบเตียง ที่มีประสิทธิภาพที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง จึงได้ร่วมกับอาจารย์สมคิด สมนักพงษ์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พัฒนาคิดค้นและออกแบบเตียง สำหรับผู้ป่วยอัมพาต และป้องกันแผลกดทับรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลผู้ป่วยอัมพาตหรือผู้ป่วยแผลกดทับ  เตียงนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยลดภาระการดูแลของญาติและพยาบาล   สามารถยกและพลิกตัวผู้ป่วยได้หลายรูปแบบและหลายทิศทาง  ทั้งยกลำตัว และศีรษะผู้ป่วยในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอน   ยกส่วนเท้าของผู้ป่วย และพลิกตัวจากท่านอนหงาย  ไปสู่การตะแคงซ้ายและขวาได้ ซึ่งกลไกการทำงานทั้งหมดควบคุม และสั่งการได้ด้วยรีโมทคอนโทรล  และสวิตช์ควบคุมที่ได้มาตรฐาน 

ผศ. พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์


นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ “Doctor N Medigel” จากวัสดุพอลิเมอร์เจล (viscoelastic gel) ห่อหุ้มด้วยยางธรรมชาติ พัฒนาและคิดค้นขึ้นโดย ผศ. พญ.นลินี   วัสดุดังกล่าวสามารถลดแผลกดทับโดยการกระจายแรง อาศัยคุณสมบัติความนิ่ม ยืดหยุ่น และการกระจายแรงกดทับพร้อมลดแรงกระทำต่อผิวหนังในการช่วยลดแผลดกดทับ 


“ผลงานวิจัยนี้นับเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ช่วยดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยซึ่งเป็นแพทย์กับอาชีวศึกษา ซึ่งจะอำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระของพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและจะมีจำนวนผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น "


ทั้งนี้ เตียงแบบไฟฟ้ามีราคาประมาณ 85,000-100,000 บาท ขึ้นกับความต้องการของผู้บริโภคที่จะบวกอุปกรณ์ในการตั้งค่า  การพลิกตะแคงตัว โดยนักวิจัยและผู้ประกอบการ ยังได้ผลิตรุ่นใช้มือหมุน  แทนการควบคุมด้วยรีโมทและยังคงฟังก์ชั่นครบดังเช่นเตียงไฟฟ้า ทำให้สามารถจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยากว่า  ซึ่งเตียงพลิกตะแคงตัวพร้อมเบาะรอง Doctor n Medigel พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์โดยบริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอ็นเอฟเฮลท์แคร์ จำกัด 

 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา