"สมพงษ์"หนุนเลิกใช้คะแนนโอเน็ตเข้ามหา'ลัย ชี้เป็นวิธีคิดเก่า20ปีที่แล้ว แต่โลกเปลี่ยน-เด็กลด       


เพิ่มเพื่อน    

   

23เม.ย.62- นักวิชาการ ชี้ ปรับข้อสอบ ระบบ TCAS วัดทักษะอนาคต เป็นเรื่องดี แต่ไม่เพียงพอ ย้ำต้องปรับปรุงทั้งระบบ ตั้งแต่เลิกใช้คะแนนโอเน็ตสอบเข้ามหาวิทยาลัย  เพราะเป็นวิธีคิดแบบเก่า 20ปีที่แล้ว และต้องแก้ไขหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน ตลอดจนหลักสูตรในมหาวิทยาลัย การเตรียมอาจารย์   แนะโลกไม่เหมือนเดิม เด็กลดลง  ต้องปรับความคิดใหม่

 

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงข้อสอบระบบการคัดเลือกกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนวิชาและการสอบ โดยข้อสอบที่ปรับปรุงนั้นจะเพิ่มการวัดทักษะในอนาคต เช่น เรื่องความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ จิตวิญญาณเพื่อประชาชน เป็นต้น  และจะใช้ในปีการศึกษา 2565 ว่า มติดังกล่าวของ ทปอ. แสดงให้เห็นถึงข้อดีของ ทปอ.ที่รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ระบบ TCAS และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นเรื่องดีที่มีการปรับปรุงข้อสอบ TCAS ลดความซ้ำซ้อน และการสอบ  เพราะเรื่องนี้เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของเด็กและผู้ปกครอง  ดังนั้นการปรับปรุงระบบ TCAS ให้ดีขึ้นทุกปีๆ เป็นหลักการที่ถูกต้อง  ขณะเดียวกัน  ก็เป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ เรื่องจำนวนเด็กเกิดลดลง, จำนวนเด็กหันไปเรียนสายอาชีพมากขึ้น, การเข้ามหาวิทยาลัยมีความสำคัญลดลง และเรื่องการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเองเพื่อก้าวเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า ตนคิดว่าการปรับ TCAS ช่วยปลดล็อคการปฏิรูปการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงไปถึงเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) กระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรในมหาวิทยาลัย การเตรียมอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแก้ไขทั้งระบบ 

"โดยเฉพาะการใช้คะแนนโอเน็ต เพื่อการสอบเข้าในระดับต่างๆ ผมเห็นว่า เป็นการใช้คะแนนโอเน็ต ที่ผิดวัตถุประสงค์ และเป็นแนวคิด ที่อาจจะเหมาะสมในสังคมไทยเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน   เป็นความหวังดีที่จะให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนครบหลักสูตร  จึงผูกคะแนนโอเน็ตกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และบังคับเด็กด้วยการสอบ แต่ปัจจุบันความต้องการเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กลดน้อยลง   เราจึงควรลดความสำคัญของคะแนนโอเน็ตลง  หากไม่ต้องใช้เลยได้จะยิ่งดี   เพราะถ้าข้อสอบ วัดทักษะในอนาคตสามารถวัดทักษะของเด็กได้จริง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนโอเน็ต ที่สำคัญเป็นการลดภาระของครูในโรงเรียนลงอย่างมาก"นายสมพงษ์ กล่าว


"ทศกัณฐ์" ว่ามี ๑๐ หัว ๑๐ หน้า แต่สู้ "ปิยบุตร" ไม่ได้ หัวเดียว-หน้าเดียว แสดงได้ทุกบท! ในมหา'ลัย แสดงบทอาจารย์กฎหมาย, ในพรรค แสดงบทเลขาฯ, ในสภา แสดงบทนักอภิปราย, ในศาล แสดงบททะแนะ

เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'