ประกาศในราชกิจจาฯ ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรธน.-ปปช.


เพิ่มเพื่อน    

24 เม.ย.62 - ราชกิจจานุเบกษก  เผยแพร่ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๖๒


นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๒


"ทศกัณฐ์" ว่ามี ๑๐ หัว ๑๐ หน้า แต่สู้ "ปิยบุตร" ไม่ได้ หัวเดียว-หน้าเดียว แสดงได้ทุกบท! ในมหา'ลัย แสดงบทอาจารย์กฎหมาย, ในพรรค แสดงบทเลขาฯ, ในสภา แสดงบทนักอภิปราย, ในศาล แสดงบททะแนะ

เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'