ประกาศในราชกิจจาฯ ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรธน.-ปปช.


   

24 เม.ย.62 - ราชกิจจานุเบกษก  เผยแพร่ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๖๒


นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๒


"พรรคประชาธิปัตย์" ปีนี้ อายุ ๗๓ ปีเต็ม ย่างเข้า ๗๔ ถ้าเป็นคน ก็ต้องบอกว่าเป็น "รุ่นแรก" ในถนน "ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต"

ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย
ประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้
ต้นแบบ 'วุฒิสภา' มาจากไหน?