ดินแดนสวรรค์คนรักผลไม้ 'ตราด...อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน'


เพิ่มเพื่อน    

 ร้อนแบบนี้ หลายคนนึกถึงท้องทะเลหลายแห่งทางภาคตะวันออก ซึ่งนอกจากจะมีน้ำใสให้คลายร้อนกันแล้ว ยังเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้อร่อย ไล่มาตั้งแต่ระยอง จันทบุรี และอีกหนึ่งจังหวัดคือ ตราด ซึ่งเป็นที่ตั้งของเกาะใหญ่น้อยที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก อาทิ เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก และเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกิจกรรม “ตราด...อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ประจำปี 2562 ไปด้วยพร้อมๆ กัน

นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด กล่าวว่า ททท. สำนักงานตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สวนผลไม้จังหวัดตราด และชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรม “ตราด...อร่อยทุกไร่  ชิมไปทุกสวน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สวนผลไม้ในจังหวัดตราด และต้อนรับฤดูผลไม้ที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนนี้ 

โดยนักท่องเที่ยวสามารถลิ้มลองผลไม้สดๆ จากต้นหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น สละพันธุ์ดีรสชาติหวานหอม คัดคุณภาพเน้นๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลอง หรือจะเป็นสุดยอดทุเรียนชะนีเกาะช้าง ทุเรียนคุณภาพดี รสชาติหวาน เนื้อเนียนละเอียด ไม่อมน้ำ โดดเด่นกว่าพื้นที่อื่น อีกทั้งยังมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราดอีกอย่างหนึ่งคือ สับปะรดตราดสีทอง รสชาติหวาน กรอบ หอม อร่อย ไม่กัดลิ้น กินได้ทั้งแกน

 

 ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด กล่าวต่อว่า  ในปีนี้ ททท. สำนักงานตราด ยังต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสวนผลไม้ในจังหวัดตราด ด้วยการชิมผลไม้สดๆ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สับปะรด ในรูปแบบบุฟเฟต์สวนผลไม้ หรืออยากจะซื้อผลไม้อย่างสละพันธ์สุมาลี ที่มีรสชาติหวานหอมกลับไปฝากคนที่บ้านได้ก็ทำได้ โดยมีสวนผลไม้ 10 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้โดยตรง ดังนี้ 

1.สวนไพฑูรย์ อำเภอเขาสมิง โทร. 08-6006- 0132 ประเภทผลไม้เด่น: ทุเรียน มังคุด ลองกอง  พร้อมกิจกรรม บุฟเฟต์ผลไม้ คนละ 250 บาท / นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวนได้ 2.สวนผลอำไพ   อำเภอเขาสมิง  โทร. 08-1656-3841 ประเภทผลไม้เด่น: เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สับปะรดตราดสีทอง กิจกรรม: บุฟเฟต์ผลไม้ คนละ 250 บาท / สวนเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand / มีกิจกรรมการเลี้ยงชันโรง ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมัก เลี้ยงไส้เดือน ปลูกผักอินทรีย์

3.สวนนายอำเภอ อำเภอเขาสมิง  โทร. 08-1996- 8308 เปิดให้เข้าชม เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ประเภทผลไม้เด่น: ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ สละ สับปะรดตราดสีทอง กิจกรรม: บุฟเฟต์ผลไม้ คนละ 250 บาท / มีบริการรถ ATV ครั้งละ 200 บาท

4.สวนหนอนบุ้ง ตำบลเขาสมิง โทร. 08-7141-3923 ประเภทผลไม้เด่น: ทุเรียน มังคุด กิจกรรม: มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน / สามารถเข้าชมสวนและซื้อผลไม้ที่สวนได้ 5.สวนสละสมโภชน์ อำเภอเมือง โทร. 08- 1438-2015, 08-1942-9695 ประเภทผลไม้เด่น: สละพันธ์สุมาลี ลองกอง มังคุด สะตอ กล้วย ผักปลอดสาร   กิจกรรม: สามารถเที่ยวชมสวนบริเวณที่จัดไว้ / มีสละจัดไว้ให้ชิม 

 6.สวนคุณปู่ อำเภอเกาะช้าง  โทร. 09-2260- 8517 ประเภทผลไม้เด่น: ทุเรียน ชมพู่ ขนุน ลองกอง มังคุด กิจกรรม: สามารถชมสวนได้ / มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน 7.สวนบุญศรี อำเภอเกาะช้าง โทร. 08-6151-0442 ประเภทผลไม้เด่น: ทุเรียน ลองกอง มังคุด กิจกรรม: มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน 8.สวนวิโรจน์ อำเภอเกาะช้าง โทร. 09-5694-5442 ประเภทผลไม้เด่น: ทุเรียน กิจกรรม : สามารถชมสวนได้ / มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน

9.สวนสมโภชน์ เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง โทร. 08-6022-6346 ประเภทผลไม้เด่น: ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง กล้วย ชมพู่ กิจกรรม: สามารถชมสวนได้ / มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน  และ 10.สวนเกษตร แปลงใหญ่ ท่ากุ่ม-เนินทราย อำเภอเมือง โทร. 06-2559- 9363 ประเภทผลไม้เด่น: ทุเรียน มังคุด เงาะ  กิจกรรม: สามารถชมสวนได้ / มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด กล่าวต่อว่า  จังหวัดตราดยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนน่าสนใจ อาทิ  “ชุมชนบ้านท่าระแนะ” เป็นชุมชนนิเวศป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ เช่น ป่าตะบูน  ต้นพันธุ์หัวร้อยรู ปู่ย่าไม้โกงกาง จึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งมหัศจรรย์ป่าชายเลน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น  เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากลูกตะบูน ด้วยฝีมือการออกแบบลวดลายของตนเอง และนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้, นั่งเรือไปตามเส้นทาง 4 ป่า ได้แก่ ป่าจาก /  ป่าชายเลน / ป่าโกงกาง / ป่าลำพู ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่มีความสวยงามของป่าโบราณปากแม่น้ำตราด ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ของ “ลานตะบูน” อันกว้างใหญ่ ซึ่งสามารถลงไปเดินชมและนวดเท้ากับรากอันแข็งแกร่งของต้นตะบูน, ชมสาธิตการจับปูดำ “จากจอมยุทธคีบปู” และการปล่อยปูดำคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมชิมอาหารถิ่นจากชุมชนท่าระแนะ เช่น ปูไข่ตะกายดาว แจงลอน แกงคั่วหอยพอกใบชะพลู

บริเวณใกล้เคียงชุมชนบ้านท่าระแนะ ยังมีหาดทรายดำ พื้นที่ซึ่งธรรมชาติสรรค์สร้างให้มีเพียง 1 เดียวในสยาม เชื่อกันว่า หากได้มานั่งหมกตัวบริเวณหาดทรายดำเป็นประจำ จะทำให้หายปวด หายเมื่อย ส่งผลดีต่อสุขภาพ

ต่อด้วย “ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว” ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม มีชาวพุทธ มุสลิม และไทยเชื้อสายจีนอยู่ร่วมกันมากว่าร้อยปี นับจากชาวมุสลิม (แขกจาม) ที่อพยพจากเขมรมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และอยู่ร่วมกันด้วยความกลมกลืน เป็นชุมชนประมงในพื้นที่คลองน้ำเชี่ยวที่ไหลออกสู่ทะเล พร้อมมีป่าชายเลนสมบูรณ์ เริ่มทำการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนก่อตั้งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว ช่วยพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

ในชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ สาธิตและทดลองทำ “ข้าวเกรียบยาหน้า” เมนูของหวานพื้นบ้านของชาวมุสลิมแต่โบราณ, สาธิตและทดลองทำ “หมวกงอบ” อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึก,กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลองน้ำเชี่ยว / ชมสาธิตการจับ “หอยปากเป็ด”, สาธิตและทดลองทำ “ตังเมกรอบ” ขนมโบราณรูปร่างแปลกตาที่ให้รสชาติหอมหวานชวนชิม และชิมอาหารพื้นบ้าน เช่น หอยปากเป็ดผัดฉ่า ก๋วยเตี๋ยวผัดบ้านน้ำเชี่ยว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด โทร. 0-3959-7359-60 / Facebook Fanpage : tattratOffice

สรณะ รายงาน

 

แกลลอรี่


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก