เตือนรัฐบาลนำที่ดินรฟท.ชดเชยค่าโง่โฮปเวลล์ผิดกฎหมาย


เพิ่มเพื่อน    

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 กล่าวถึงกรณี “ค่าโง่โฮปเวลล์”ภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) จ่ายค่าชดเชยบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จากการบอกเลิกสัญญาฯ รวมทั้งสิ้นกว่า2.5หมื่นล้านบาท ว่า เรื่องค่าโง่โฮปเวลล์ทำให้ประเทศชาติต้องเสียหายและประชาชนต้องร่วมกันแบกรับค่าโง่ด้วย รวมทั้งค่าโง่รถเมล์อีก รวมเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นคำถามเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประชาชนคนไทยต้องช่วยกันคิดว่าเหตุใดจึงต้องมาเสียเงินค่าโง่มากมายขนาดนี้  โดยที่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยแต่ต้อบมาแบกรับความรับผิดชอบ โดยที่รฟท.และรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องทำการสอบสวนเพื่อหาผู้รับผิดชอบแสดงแก่สังคมเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป และคนไทยต้องมาร่วมกันหาทางป้องกันแก้ไขไม่ให้ปัญหาค่าโง่เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

สำหรับมติของอนุญาโตตุลาการที่ตัดสินให้ฝ่ายรัฐจ่ายค่าชดเชยให้เอกชนนั้น นายอดุลย์ กล่าวว่า ในประเทศที่เป็นเอกราชจะไม่ถือว่าอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุด  ในท้ายสุดศาลมีอำนาจที่จะตัดสินชดเชยหรือไม่ ซึ่งต้องดูว่าขัดกับนโยบายสาธารณะหรือไม่  คดีที่กระทบนโยบายสาธารณะหรือผลประโยชน์สาธารณะจะไม่ใช้ระบบอนุญาโตตุลาการ ความเป็นรัฏฐาธิปัตย์นั้นแม้แต่ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือ คำตัดสินของศาลโลก ก็สามารถปฏิเสธไม่ยอมรับได้  หากกระทบผลประโยชน์หรือความมั่นคงของชาติ เช่น อิสราเอล ไม่เคยยอมรับข้อตกลงหรือมติขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ของนานาชาติสักฉบับที่อ้างว่ากระทบความมั่นคงของอิสราเอล ประเทศไทยจึงต้องพิจารณาว่าระบบอนุญาโตตุลาการรักษาประโยชน์ของรัฐหรือของเอกชนกันแน่

ส่วนการประชุมของกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย(บอร์ดรฟท.) ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานฯ จะรายงานแนวทางการชดเชยต่อรมว.คมนาคมวันที่ 29 เม.ย.นี้โดยนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าฯ รฟท.ระบุจะชดเชยบ.โฮปเวลล์ด้วยการให้ใช้สิทธิ์เข้ามาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของรฟท.นั้น  นายอดุลย์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะเท่ากับกำลังสมยอมกันโดยที่ไม่ได้ต่อสู้ให้ถึงที่สุด และต่างชาติก็ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐได้จึงจะเป็นการทำผิดกฎหมาย หรือการจะให้เช่าพื้นที่ก็ไม่ถูกต้อง ส่อเจตนาไม่สุจริต เฉกเช่นการยกที่ดินบริเวณมักกะสันให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่ ขอเตือนกระทรวงคมนาคมหรือครม.หากจะใช้แนวทางนี้ประชาชนอาจฟ้องร้องข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบได้

“ประชาชนคนไทยล้วนทราบดีสาเหตุหลักของการทุจริตคอร์รัปชันก็คือการที่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันทำการทุจริตฉ้อฉลโกงกินบ้านเมือง ซึ่งปรากฏมาโดยตลอดในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันก็ยังมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย จึงเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องร่วมกันคิดแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่คนไทยทุกหมู่เหล่ารถรอคอยพระราชพิธีของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจในยามลำบากประเทศชาติมีปัญหาก็สามารถจะก้าวพ้นผ่านไปได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่ทุกคนพึงมีต้องช่วยกันปกป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งหรือความโต้แย้งที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องต่างๆต้องเบาบางลงให้ผ่านพ้นวาระสำคัญของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างสมพระเกียรติ”นายอดลุย์ กล่าว


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก