ค้าชายแดน Q1 โตแบบแผ่วๆไม่ถึง2%


เพิ่มเพื่อน    

 

2 เมษายน 2562 - นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 342,631.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.86% เป็นการส่งออก 192,295.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.49% และการนำเข้า 150,336.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.66% เกินดุลการค้า 41,958.66 ล้านบาท โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มูลค่า 279,538.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.18% เป็นการส่งออก 159,887.11 ล้านบาท ลดลง 1.95% นำเข้า 119,650.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.17% เกินดุลการค้า 40,236.20 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 63,093.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.03% เป็นการส่งออก 32,408.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.57% นำเข้า 30,685.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.61% เกินดุลการค้า 1,722.47 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในด้านการค้าชายแดน พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 139,631.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.39% เป็นการส่งออก 67,482.39 ล้านบาท ลดลง 6.16% นำเข้า 72,149.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.39% รองลงมา คือ เมียนมา มูลค่า 49,647.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.07% เป็นการส่งออกมูลค่า 28,065 ล้านบาท ลดลง 0.61% นำเข้า 21,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.85% สปป.ลาว มูลค่า 48,219.51 ล้านบาท ลดลง 12.12% เป็นการส่งออก 29,494 ล้านบาท ลดลง 13.36% นำเข้า 18,725 ล้านบาท ลดลง 10.07% และกัมพูชา มูลค่า 42,039.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.47% เป็นการส่งออก 34,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.68% นำเข้า 7,194 ล้านบาท ลดลง 15.41%

ขณะที่การค้าผ่านแดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 27,172.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.51% เป็นการส่งออก 9,749.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.58% นำเข้า 17,422.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.35% รองลงมา คือ เวียดนาม มูลค่า 18,723.59 ล้านบาท ลดลง 6.07% เป็นการส่งออก 14,943 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.69% นำเข้า 3,781 ล้านบาท ลดลง 43.35% และสิงคโปร์ มูลค่า 17,197.67 ล้านบาท ลดลง 11.14% เป็นการส่งออก 7,715 ล้านบาท ลดลง 5.78% นำเข้า 9,482 ล้านบาท ลดลง 15.08%

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้การค้าชายแดนและผ่านแดนขยายตัว มาจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีความต้องการสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้น และยังได้รับผลบวกจากการที่กรมฯ ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น การผลักดันการเปิดด่าน 24 ชั่วโมงกับมาเลเซีย เริ่มที่ด่านสะเดา การผลักดันให้เมียนมายอมรับการออก Form D ที่ด่านศุลกากร และการผลักดันให้มีการยกระดับด่านการค้าตามแนวชายแดนเป็นด่านถาวรเพิ่มมากขึ้น

“กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2562 ไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ซึ่งดูสถานการณ์ขณะนี้ คงต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก เพราะปัจจุบัน เงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นมาก ทำให้กระทบต่อการค้าขาย แต่กรมฯ จะเดินหน้าผลักดันและเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดโครงการ YEN-D เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การจัดมหกรรมการค้าชายแดน 4 ภาค การจัดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจ และการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการทำการค้าชายแดนและผ่านแดน”นายอดุลย์กล่าว 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่