ธ.ก.ส. อวดปี 61 ปล่อยกู้แก้หนี้เกษตรกรเฉียด 5 พันล.


เพิ่มเพื่อน    

 

2 พ.ค. 2562 - นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และโฆษก ธ.ก.ส. เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2562 ซึ่งเป็นสิ้นปีบัญชี 2561 ว่า ธนาคารสามารถเข้าไปแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้แล้ว 52,744 คน วงเงินรวมเกือบ 4,967 ล้านบาท แบ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมจำนวน 44,987 ราย เป็นเงิน 4,292 ล้านบาท ระยะที่ 3 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 7,757 ราย เป็นเงิน 675 ล้านบาท

“ธนาคารตั้งเป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์เพื่อลดความเดือดร้อนของเกษตรกร เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า เกษตรกรมีหนี้นอกระบบหลายแสนราย ดังนั้น ธ.ก.ส.ได้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้มากขึ้น ทั้งการปล่อยสินเชื่อ ช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนเพื่อหลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบ” นายสมเกียรติ กล่าว

นอกจากนี้ธนาคารยังทำมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 จ่ายสินเชื่อ 157,411 ราย เป็นเงิน7,607 ล้านบาท เพื่อกู้เงินในระบบไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแทนการกู้นอกระบบ รวมถึงโครงการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร เช่น โครงการชำระดีมีคืน คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรแล้วเป็นเงิน 3,051 ล้านบาท โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายสินเชื่อ180,545 ราย เป็นเงิน 8,690 ล้านบาท
มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเกษตรกรได้รับสิทธิ์ 37,789 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ 4,030 ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เกษตรกรเปิดใช้บัตร 562,205 ราย จ่ายสินเชื่อ 177,690 ราย เป็นเงิน 2,401 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ธนาคารยังได้จัดทำมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ ประกอบด้วย โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีเกษตรกรแสดงความประสงค์เข้า


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ