จ่อตั้งรักษาการรมว.-ปลัดกระทรวงใหม่'การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม'


เพิ่มเพื่อน    


3พ.ค.62-ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี​ และรมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการตั้งกระทรวงใหม่ การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผลแล้วว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงนี้มีทั้งหมด 10 ฉบับ ประกาศใช้แล้ว 9 ฉบับ เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนอีก 1​ ฉบับ กำลังดำเนินการอยู่ คือ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในปีนี้ 

ทั้งนี้​กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม จะดูแลใน 3 กลุ่มงานเดิม 1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.วิจัย นวัตกรรม และ3.การอุดมศึกษา โดยจะควบรวมกลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิจัยนวัตกรรมเข้าด้วยกัน โดยทำงานคู่กับสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ​ (สอวช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้วย

รองนายกฯ กล่าวว่า ส่วนงานด้านการศึกษานั้น จะครอบคลุมสถาบันการศึกษาทั้งหมด ทั้งที่อยู่กับการกำกับและนอกกำกับของรัฐ รวมถึงสถาบันเอกชน โดยจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา​ (กกอ.) เป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย แทนสำนักงานการอุดมศึกษา มีคณะกรรมการด้านมาตรฐาน ดูแลในมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จะทำให้สถาบันการศึกษามีความคล้องตัวมากขึ้น สอดรับการทำงานด้านการศึกษาและนวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาจะมีภารกิจหลัก 1.สร้างบุคลากรให้ตรงความต้องการ 2.วิจัยนวัตกรรม 3.ส่งเสริมความรู้แก่สังคม​ และ 4.รักษา บำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยทุกสถาบันต้องรับไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิ์ภาพ

ส่วนหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเดิม คาดว่าอีก 3 ปี จะต้องปรับเปลี่ยนสภาพ เช่น สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะปรับให้เป็นองค์การมหาชน เช่นเดียวกับสํานักงานวิจัยแห่งชาติ จะต้องประเมินว่าจะปรับเป็นองค์การมหาชนได้หรือไม่ กระทรวงใหม่นี้ถือเป็นกระทรวงใหญ่ ทำงานบูรณาการกับทุกกระทรวง รวมถึงชุมชนและผู้ประกอบการทุกระดับ ขณะนี้คาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กำลังพิจารณาผู้ที่เหมะมาทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใหม่ พร้อมพิจารณาตั้งปลัดกระทรวง และคณะกรรมการขับเคลื่อนกระทรวงที่รับผิดชอบโครงสร้างองค์การ ทั้งอัตรากำลัง งานด้านธุรการ นโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องรอดูว่าจะมีการแต่งตั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 7 พฤษภาคมนี้หรือไม่ 

"ส่วนเจ้าหน้าที่และข้าราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเดิมนั้น ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ยืนยันว่าตำแหน่งจะยังคงเดินหรือเพิ่มขึ้น ไม่มีใครต้องถูกลดตำแหน่งแน่นอน"พล.อ.อ.ประจิน กล่าว


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'