“รมว.อว.” คาด ได้ กกอ. และ กมอ. ก.พ. 63


   

10ธ.ค.62--นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันนอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ว่า ขณะนี้กระบวนการการสรรหา ก.พ.อ.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ส่วนความคืบหน้าเรื่องการสรรหาคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ระหว่างการพิจารณาตีความเกี่ยวกับหลักการร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการใน กกอ. หากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันจากนั้นจะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา กกอ.ชุดใหม่ต่อไป

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) นั้นใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 กำหนดเรื่องการได้มาซึ่ง กมอ.ไว้ชัดเจน โดยเฉพาะมาตรา 25(1) ระบุว่าประธานกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ กกอ. แสดงว่าต้องมี กกอ.ก่อนถึงจะดำเนินการสรรหา กมอ.ได้ อย่างไรก็ตาม ตนคาดว่า กกอ.และ กมอ. น่าจะได้เรียบร้อยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"