ดีเดย์น้ำมันกัญชาสกัด กรกฎาล็อตแรก2.5พันขวด


   

ป.ป.ส.เร่งขับเคลื่อนนโยบายกัญชา ให้เวลา 5 ปีแรกช่วงตั้งไข่ ย้ำผู้ปลูกและผลิตต้องทำงานร่วมกับรัฐเท่านั้น กัญชาแปลงแรกของ อภ.ออกดอกแล้ว คาดเดือน ก.ค.นี้ผลิตน้ำมันกัญชาได้  2,500 ขวด

11 พ.ค.62 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส)  นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาภายหลังมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ว่า ขณะนี้ ป.ป.ส.ได้เร่งสร้างการรับรู้เรื่องกัญชาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่จะปลูกหรือผลิตกัญชาได้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการองค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งในช่วง 5 ปีแรกต้องดำเนินการโดยรัฐหรือร่วมกับรัฐ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายและได้มีการดำเนินการปลูกแล้ว 2 องค์กร คือ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และมหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งอยู่ระหว่างขออนุญาตปลูก ในส่วนขององค์การเภสัชกรรมที่ได้อนุญาตให้ปลูกไปก่อนหน้านี้ ขณะนี้ใกล้จะออกดอกแล้ว คาดว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะสามารถสกัดน้ำมันจากกัญชาที่ปลูกได้ประมาณ 2,500 ขวด ขวดละ 5 ซีซี 

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวอีกว่า ในส่วนของรัฐบาลยังได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อพัฒนาตำรับยาเพิ่มขึ้นจาก 16 ตำรับยา เชื่อว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่จะนำกัญชามาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาอาการป่วยได้ โดย ป.ป.ส.และกระทรวงสาธารณสุขได้วางมาตรการเร่งด่วนจัดหากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคการผลิต การใช้การศึกษาวิจัย และพัฒนาตำรับยาให้สามารถนำไปใช้หรือศึกษาวิจัยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมพิจารณาจัดหากัญชาอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ในระยะสั้นๆ ต่อไป.
 


เงินนี่...ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน!นับวันจะใช้ซื้อได้ทุกอย่าง จนมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรไปหยุดมันได้ถึงจุดหนึ่ง โลกไม่แตก แต่มนุษย์จะตกต่ำ เมื่อสังคมให้ค่าเงินเหนือความเป็นมนุษย์

นี่ไง....'ใบเสร็จปล่อยกู้พรรค'
เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'