"ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ" ดูแลแบบครบวงจรโดยสภากาชาดไทย


เพิ่มเพื่อน    

(เครื่อง “High Power Laser Therapy” หรือเครื่องเลเซอร์กำลังสูง จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อม ซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดเมื่อยร่างกายให้ฟื้นตัวและกลับมาใช้งานได้ปกติ จึงช่วยย่นระยะเวลา ของการเจ็บป่วยให้ดีขึ้น)

    ประเด็นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จากจำนวนของคนวัยเกษียณที่เพิ่มมากขึ้น เห็นได้จาก “ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย” ซึ่งตั้งอยู่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่เปิดให้บริการเป็นเวลา 3 ปี สำหรับคนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยอยู่ภายใต้สังกัดของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยจุดประสงค์ของศูนย์มุ่งเน้นการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเพื่อให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงวัยที่ครบวงจร 
    เนื่องจากโรงพยาบาลทั่วไปจะเน้นการรักษาโรค แต่การดำเนินงานของศูนย์เน้นเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลตนเองได้ที่บ้าน หรือเป็นจุดเชื่อมต่อให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ได้รับการรักษาจาก รพ.ในพื้นที่ ก่อนกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน ที่สำคัญยังพบว่าคนอายุ 50 ปีขึ้นไปนั้นมักจะเจ็บป่วยด้วยอาการผิดปกติของสมอง รวมถึงโรคหลอดเลือด โรคปวดข้อต่างๆ รวมถึงโรคหัวใจ ตลอดจนคนวัยนี้จำเป็นต้องได้รับการเช็กอัพร่างกาย เพื่อตรวจหาโรคที่กล่าวมาข้างต้น จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

(นพ.ชัชวาล วัตนะกุล)

    นพ.ชัชวาล วัตนะกุล ผู้อำนวยการ “ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย” ให้ข้อมูลว่า “ศูนย์นี้เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของ “โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย” โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเอง อันเนื่องมาจากการป่วยโรคยอดฮิตที่พบได้ในคนวัยหลัก 5 ขึ้นไปอย่าง ความผิดปกติของสมอง, โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด, โรคข้อ และโรคหัวใจ กับโรงพยาบาลในพื้นที่ และจำเป็นต้องได้รับการทำกายภาพต่อเนื่อง เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้เองที่บ้าน เนื่องจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การรักษาโรค ดังนั้นศูนย์ของเราจึงเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ก่อนที่ผู้ป่วยจะกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้
    “การดำเนินงานหลักๆ ของเรานั้นมุ่งเน้นที่การรักษาคน ซึ่งต่างจาก รพ.ทั่วไปที่เน้นการรักษาโรค โดยเริ่มจาก 1.การดูแลสุขภาพ 2.การป้องกันโรค 3.การรักษา 4.ฟื้นฟูสุขภาพที่เน้นการให้บริการทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน 
    รวมถึงยังเปิดสอน “หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง” ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขและสภาชาดไทยให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน ทั้งผู้ที่เป็นลูกหลานเพื่อให้กลับไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กระทั่งผู้ที่เข้ามาศึกษาหลักสูตรดังกล่าว และอยากร่วมงานกับ “ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย” ของเรา นอกจากนี้ยังมี “บริการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งการพักค้างระยะสั้นและระยะยาว” ที่ปัจจุบันมีทั้งหมด 40 ห้องพัก และมีผู้ใช้บริการ 28 ห้อง และคาดว่าจะขยายให้ครอบคลุม โดยเปิดให้ได้ 120 ห้องในอนาคต ตลอดจนบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย”

(“สลิงสำหรับพยุงตัวผู้สูงอายุในการฝึกเดิน” สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาขา ไม่แข็งแรง เดินไม่ถนัด)

    ยกตัวอย่างเครื่องมือเด่นๆ สำหรับศูนย์ดังกล่าว อาทิ “สลิงสำหรับพยุงตัวผู้สูงอายุในการฝึกเดิน” ไปในจุดต่างๆ เช่น ไปห้องน้ำ ห้องกินข้าง ห้องนอน เครื่องนี้จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการเดิน โดยรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 250 กิโลกรัม สำหรับเครื่องมือนี้มีประโยชน์เพื่อผ่อนแรงพยุงผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวมาก ป้องกันการหกล้ม ซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการนั้นมักมาด้วยอาการเดินไม่ได้ ขาไม่แข็งแรง และเดินไม่ถนัด ซึ่งเครื่องนี้เพื่อนำไปอยู่ที่บ้าน หรือผู้ป่วยที่มีกำลังในการซื้อ จะช่วยให้สะดวก ช่วยพยุงผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆ เขารู้สึกสบาย พาตัวเองไปห้องต่างได้ โดยให้ฝึกวันละ 30 นาที 

(เครื่อง “Multisensory Stimulation” สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อม ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยฝึกสมาธิในผู้สูงอายุเพื่อเรียกความจำ􀂗กลับคืนมา จากการกดและบอกสีที่เปล่งออกมาจากอุปกรณ์ดังกล่าว)


    ถัดมาเป็น เครื่อง “Multisensory Stimulation” หรือเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อม ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยฝึกสมาธิในผู้สูงอายุเพื่อเรียกความจำกลับคืนมา เช่น สีแดง ให้ผู้สูงอายุกดสีหนึ่งขึ้นมาและหยุด โดยให้ท่านพูดว่าสีอะไร ในผู้สูงอายุที่ยังจำได้ก็มักจะตอบได้เร็ว ที่สำคัญเครื่องมือดังกล่าวจะใช้ดนตรีร่วมด้วย ผลักดันให้สมองผ่อนคลาย และแสงสีต่างๆ จะช่วยเรียกสมาธิ และทำให้ผู้ป่วยมีความสุข 

(เครื่อง “Optic Music” ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกความคิด ความเข้าใจ เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น ผู้สูงอายุจะมีความเสื่อมทางด้านร่างกาย และความคิด ความเข้าใจ)

    นอกจากนี้ยังมี เครื่อง “Optic Music” ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกความคิด ความเข้าใจ เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น ผู้สูงอายุจะมีความเสื่อมทางด้านร่างกายและความคิด ความเข้าใจ จะใช้เครื่องนี้ ซึ่งความพิเศษคือสามารถฝึกได้ทั้งการเคลื่อนไหวและการฝึกความทรงจำ เช่น การเล่นเกม และการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการสะท้อนของแสง ภายใต้การควบคุม ทั้งนี้ แสงสีต่างๆ สามารถกระตุ้นความคิดของผู้สูงอายุ เช่น ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์ หรือผู้ป่วยที่ข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ขาและแขนที่อ่อนแรง และเคลื่อนไหวได้เอง ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสารคำพูด การเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้หมดเลย เนื่องจากเครื่องมือนี้มีหลายโปรแกรม เช่น กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว ใช้เพลงเป็นสื่อเกิดแรงจูใจการเคลื่อนไหวในหลายทิศทาง” 
    ปิดท้ายกันที่ หุ่นยนต์ “Sensibletab” ที่คิดค้นและผลิตโดยโรงพยาบาลสำโรง เพื่อให้คนไทยได้ใช้กัน ประโยชน์ของเครื่องมือนี้จะช่วยฟื้นฟูพัฒนาการของมือ ตั้งแต่คนไข้ที่ไม่มีแรงเลย และผู้ป่วยที่ยังสามารถต้านแรงได้ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวจะพาผู้ป่วยให้เคลื่อนไหวและบังคับมือไปในทิศทางที่โปรแกรมกำหนด โดยช่วยให้ทั้งแขนและไหล่ทำงานได้ ซึ่งผู้ป่วยที่มารับการบำบัดมีทั้งกลุ่มของระบบประสาท เช่น หลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน ซึ่งจะความหลงเหลือไว้ซึ่งความอ่อนแรง รวมถึงกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะเสื่อมตามร่างกายส่วนต่างๆ ที่สำคัญเครื่องมือนี้ยังมีการนำเกมเข้ามาช่วยจูงใจ เช่น การที่นักกายภาพบำบัดสมมุติให้มือคนไข้เป็นนกและเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ เพื่อไปชนลูกโป่งให้แตก”. 


"ทศกัณฐ์" ว่ามี ๑๐ หัว ๑๐ หน้า แต่สู้ "ปิยบุตร" ไม่ได้ หัวเดียว-หน้าเดียว แสดงได้ทุกบท! ในมหา'ลัย แสดงบทอาจารย์กฎหมาย, ในพรรค แสดงบทเลขาฯ, ในสภา แสดงบทนักอภิปราย, ในศาล แสดงบททะแนะ

เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'