คนสุรินทร์เฮ นครชัยแอร์เตรียมเปิดเส้นทาง กรุงเทพฯ-สนม


   

 

12 พ.ค.62-นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์จำกัด เปิดว่า วันที่ 25 พ.ค. นี้ นครชัยแอร์เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางใหม่ 1 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-อ.สนม จ.สุรินทร์ ระยะทาง 485 ชม. ค่าโดยสาร 431 บาท ใช้เวลาเดินทาง 7 ชม. สำหรับเส้นทางนี้ใช้รถโดยสารนครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach ขนาด 12 เมตร จำนวน 32 ที่นั่ง ให้บริการวันละ 4 เที่ยววิ่ง แบ่งเป็น เที่ยวขาไป 2 เวลา คือ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. ถึง สนม 16.00 น. และ เที่ยวเวลาออกจากกรุงเทพฯ 21.00 น. ถึงสนม 04.00 น. 

อย่างไรก็ตามขณะที่เที่ยวขากลับ 2 เวลา คือ ออกจากสนม 09.00 น. ถึงกรุงเทพฯ 16.00 น. และ ออกจากสนมเวลา 19.30 น.ถึงกรุงเทพฯ 02.30 น. อย่างไรก็ตามการเปิดเส้นทางใหม่นี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารครอบคลุมไปยังตัวอำเภอของจังหวัด เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนเส้นทางเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง ตามนโยบายของรัฐบาลคาดหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ในการเดินรถได้ ตั้งเป้าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 80-90 คนต่อวัน รายได้ 30,000 บาทต่อวัน นอกจากนี้ในปี 2562 มีแผนจะเปิดเส้นทางใหม่อีก 2 เส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) คาดว่าอีก 2-3 เดือนจะเปิดให้บริการได้

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีแผนลงทุนจัดซื้อรถบัสโดยสารใหม่ ประเภทSafety Coach ขนาด 12 เมตร จำนวน 32 ที่นั่ง จำนวน 40 คัน ใช้เงินลงทุน 200 ล้านบาท เพื่อนำมาทดแทนรถทัวร์ที่ปลดระวางที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 15 ปี ซึ่งขณะนี้รอปลดระวางมากกว่า 40 คัน โดยรถใหม่นั้น จะนำมาวิ่งให้บริการในเส้นทางเดิม แบ่งเป็นเส้นทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี และขอนแก่น รวมทั้งเส้นทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ คาดว่าเริ่งทยอยนำรถใหม่เข้ามาให้บริการได้ช่วง ต.ค.2562 และครบทั้งหมด มี.ค.2563 โดยทยอยนำเข้ามาเดือนละ 4-6 คัน

นางเครือวัลย์ กล่าวว่านอกจากเปิดเส้นทางเดินรถใหม่แล้ว ยังมีแผนเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนให้ชาวสวนมังคุด นำมังคุดมาจำหน่ายที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ 3 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ, สาขาพัทยา และสาขาชลบุรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยการขายจะสลับหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค. 2562เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะชาวสวนในการขยายโอกาส สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลไม้คุณภาพดีจากสวน ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ OTOP ที่มาจำหน่ายทั้งสิ้น 132 ราย มีเงินรายได้หมุนเวียนจำนวน 12,337,693 บาท

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจองค์กรในด้านการดำเนินธุรกิจไปพร้อมการดูแลสังคม การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้า OTOP และสินค้าทางการเกษตรจากการจัดตั้งโครงการสร้างชุมชนสัมพันธ์ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี59 เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ด้วยการจัดสรรพื้นที่ในสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ให้มีการขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งจากผู้ประกอบการ และลูกค้าประชาชนให้ความสนใจร่วมสนับสนุนสินค้าไทย โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2559


วันนี้ พุธ ๑๘ กันยา ฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปรัฐบาล ประเด็น "นายกฯ ถวายสัตย์ฯ" ส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุม

ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า