4ส.ส.หลากหลายทางเพศพรรคส้มหวาน ยื่นขออนุญาตสภาให้แต่งกายตามเพศสภาพ


   

13 พ.ค.62  - ที่รัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย กลุ่มความหลากหลายทางเพศอนาคตใหม่ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ นายณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และน.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ยื่นหนังสือถึงนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาอนุญาตให้สามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้

นายธัญญ์วาริน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทุกฝ่ายทราบว่ามีตนเพียงคนเดียวที่เป็นส.ส.ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งที่จริงในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ มีส.ส.ที่มีความหลากหลายทางเพศ จำนวน 4 คน วันนี้เราจึงมาแจ้งให้เลขาสภาฯ พิจารณาเรื่องการแต่งกายของส.ส.ให้เป็นไปตามเพศวิถีของตัวเองได้ 

"เราเชื่อว่า การที่เราได้เป็นส.ส. เพราะผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชน เราควรมีสิทธิ เสรีภาพ ในการแต่งกายตามเพศวิถีของตัวเอง"นายธัญญ์วาริน กล่าว.


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'