ฝากถามนักกม.ฟ้องศาลรธน.ได้หรือไม่ 250ส.ว.ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาและมีความเป็นกลางทางการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

15 พ.ค.62 - รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณและอดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต  แสดงความเห็นต่อกรณี 250 ส.ว. ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "อ่านรัฐธรรมนูญ มาตราว่าด้วยที่มาของสว.แล้ว รัฐบาลคสช.น่าจะทำผิดรัฐธรรมนูญ เพราะไม่มีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา และมีความเป็นกลางทางการเมือง แต่ทำตรงกันข้าม ฝากถามนักกฎหมายหน่อย ว่าเรื่องนี้ประชาชนจะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่"