ฝากถามนักกม.ฟ้องศาลรธน.ได้หรือไม่ 250ส.ว.ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาและมีความเป็นกลางทางการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

15 พ.ค.62 - รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณและอดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต  แสดงความเห็นต่อกรณี 250 ส.ว. ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "อ่านรัฐธรรมนูญ มาตราว่าด้วยที่มาของสว.แล้ว รัฐบาลคสช.น่าจะทำผิดรัฐธรรมนูญ เพราะไม่มีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา และมีความเป็นกลางทางการเมือง แต่ทำตรงกันข้าม ฝากถามนักกฎหมายหน่อย ว่าเรื่องนี้ประชาชนจะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่"


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"