อีสเม็ดรับลูกสศอ.พัฒนาโรงงานใช้ไอโอที


   

อีสเม็ด รับลูก สศอ. ลุยจับคู่โรงงานกับผู้พัฒนาไอโอที  หวังใช้เทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพการผลิต นำร่องกลุ่มเกษตรแปรรูป 25 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มผลิตภาพ-ลดต้นทุนไม่ต่ำกว่า 10% ต่อยอดสู่อุตสาหกรรม 4.0

15 พ.ค 2562 - นาย ธนันธท์ อภิวันทนาพร  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อีสเม็ด) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ในปีงบประมาณ 62 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยปีจะนำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติที่ออกแบบโดยนักพัฒนาอินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์(ไอโอที) ของไทยมาเชื่อมต่อกับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

โดยนำโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ได้รับคัดเลือก 25 โรงงาน จับคู่กับผู้พัฒนาเทคโนโลยีไอโอทีของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 ราย โดยแบ่งเทคโนลยีตามประเภทความเหมาะสม เพื่อลงสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพโรงงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ ทั้งนี้ตั้งเป้าว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะสามารถเพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุนในภาคการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10%


วันนี้ จันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หยุดงาน.......เพราะราชการหยุด!หยุดด้วยเหตุผลว่า วันหยุด "วิสาขบูชา" ปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ ฉะนั้น ต้องหยุด "ชดเชย"

ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย
ประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้
ต้นแบบ 'วุฒิสภา' มาจากไหน?
อยู่ที่ใจ 'ประยุทธ์' ตัดคนเดียว
'ประชาธิปัตย์-เพื่อไทยตั้งรัฐบาล'