อีสเม็ดรับลูกสศอ.พัฒนาโรงงานใช้ไอโอที


   

อีสเม็ด รับลูก สศอ. ลุยจับคู่โรงงานกับผู้พัฒนาไอโอที  หวังใช้เทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพการผลิต นำร่องกลุ่มเกษตรแปรรูป 25 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มผลิตภาพ-ลดต้นทุนไม่ต่ำกว่า 10% ต่อยอดสู่อุตสาหกรรม 4.0

15 พ.ค 2562 - นาย ธนันธน์ อภิวันทนาพร  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อีสเม็ด) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ในปีงบประมาณ 62 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยปีจะนำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติที่ออกแบบโดยนักพัฒนาอินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์(ไอโอที) ของไทยมาเชื่อมต่อกับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

โดยนำโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ได้รับคัดเลือก 25 โรงงาน จับคู่กับผู้พัฒนาเทคโนโลยีไอโอทีของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 ราย โดยแบ่งเทคโนลยีตามประเภทความเหมาะสม เพื่อลงสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพโรงงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ ทั้งนี้ตั้งเป้าว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะสามารถเพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุนในภาคการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10%


"พลเอกประยุทธ์" นี่.....ชะตาเข้าเกณฑ์ "พระรามเดินดง" จริงๆ!กว่าจะลุยป่าได้นั่ง "เก้าอี้นายกฯ" เรียกว่าบักโกรกเลือดโชกแสนสาหัส     ครั้นขึ้นนั่ง.......

"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?