อีสเม็ดรับลูกสศอ.พัฒนาโรงงานใช้ไอโอที


เพิ่มเพื่อน    

อีสเม็ด รับลูก สศอ. ลุยจับคู่โรงงานกับผู้พัฒนาไอโอที  หวังใช้เทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพการผลิต นำร่องกลุ่มเกษตรแปรรูป 25 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มผลิตภาพ-ลดต้นทุนไม่ต่ำกว่า 10% ต่อยอดสู่อุตสาหกรรม 4.0

15 พ.ค 2562 - นาย ธนันธน์ อภิวันทนาพร  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อีสเม็ด) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ในปีงบประมาณ 62 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยปีจะนำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติที่ออกแบบโดยนักพัฒนาอินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์(ไอโอที) ของไทยมาเชื่อมต่อกับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

โดยนำโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ได้รับคัดเลือก 25 โรงงาน จับคู่กับผู้พัฒนาเทคโนโลยีไอโอทีของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 ราย โดยแบ่งเทคโนลยีตามประเภทความเหมาะสม เพื่อลงสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพโรงงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ ทั้งนี้ตั้งเป้าว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะสามารถเพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุนในภาคการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10%


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"