“แบงก์ชาติ”กำหนดให้วันที่ 3 มิ.ย. 2562 เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน


   

15 พ.ค. 62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือชี้แจงเรื่องการกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี 2562 โดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการนั้น ธปท. ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ