สมอ.คาดโทษห้างดังขายสินค้าไม่มีมอก.


   

สมอ. ลงพื้นที่ตรวจห้างดังย่านบางแค พบร้านค้าขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานมอก. จำนวนมาก หวั่นเกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้บริโภค คาดโทษหนัก จำคุก 1 เดือน ปรับกว่า 5 หมื่นบาท 

15 พ.ค. 2562 - นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังนำทีมเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแคว่า สมอ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากว่า ร้านค้าในห้างหลายแห่งขายสินค้าไม่มี มอก. โดยเฉพาะชุดสายพ่วง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ปลั๊กพ่วง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ควบคุม การทำ/นำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตจาก สมอ. ก่อน หากเป็นร้านค้าจะต้องขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น เนื่องจากชุดสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและเป็นสาเหตุหนึ่งของไฟฟ้าลัดวงจร 

"การใช้ชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐานมเครื่องหมาย มอก. รับรอง ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ในความปลอดภัย เพราะผ่านการตรวจสอบรับรองจาก สมอ. แล้ว ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับบทลงโทษของร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"นายวันชัย กล่าว

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ตรวจร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าของ สมอ. ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของ สมอ. โดยต่อเนื่องจากโครงการที่ สมอ. ได้ให้ความรู้แก่ร้านค้าในห้างสรรพสินค้ากว่า 50 ห้าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทราบถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการขายสินค้าที่มี มอก. รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'