ปปช.เปิดกรุ​อดีตสนช.ลาออก'ดิสทัต'รวย​ 205 ล้าน'อนุมัติ'อู้ฟู่ 345 ล้าน


   

16 พ.ค.62 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ สำนักงานป.ป.ช.ทำการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 2 ราย ได้แก่​ 1.นายดิสทัต โหตระกิตย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562และ​ 2.นายอนุมัติ อาหมัด ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562

โดยรายการทรัพย์สินและหนี้สินขของนายดิสทัต และนางอารณี คู่สมรส และด.ช.อดิทัต บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 205,664,904 บาท โดยที่ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้ ในส่วนของนายดิสทัต เป็นเงินฝาก 10,924,297 บาท เงินลงทุน 9,263,545 บาท ที่ดิน 74,892,523 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 66,931,250 บาท ยานพาหนะ 2,040,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,179,300 บาท ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทไป) 11,173,000 บาท รวมทรัพย์สิน 178,403,916 บาท 

ในส่วนของคู่สมรสเป็นเงินฝาก 426,115 บาท สิทธิและสัมปทาน 78,622 บาท ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทไป) 1,950,000 บาท รวมทรัพย์สิน 2,545,737 บาท 

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 24,806,250 บาท รวมทรัพย์สิน 24,806,250 บาท 

อย่างไรก็ตามทรัพย์สินอื่นของนายดิสทัต และคู่สมรสนั้นส่วนใหญ่เป็นเครื่องลายคราม อาทิ บลูแอนด์ไวท์ ชุดสีกุหลาบ ลายผีเสื้อและพื้น ชุดน้ำชาสีชมพู ลายดอกไม้ เบญจรงค์ ลายมังกร ลายสุโขทัย , คริสตัลโบราณ , เครื่องประดับ,นาฬิกา ,งาช้างคู่ โดยเครื่องประดับหลายชิ้นที่ระบุไว้ว่าไม่ทราบราคาเนื่องจากได้รับเป็นมรดก

รายการทรัพย์สินและหนี้สินขของนายอนุมัติ และนางคาโล คู่สมรส ทรัพย์สินทั้งสิ้น 345,409,270 บาท และ 15,475,746 ฮ่องกงดอลล่าร์ โดยที่ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้เป็นทรัพย์สินของนายอนุมัติ ทั้งสิ้น 258,257,315 บาท และ 15,475,746 ฮ่องกงดอลล่าร์  โดยระบุว่าเป็นเงินฝาก 16,627,545 บาท และ 15,475,746 ฮ่องกงดอลล่าร์ เงินลงทุน 116,724,437 บาท เงินให้กู้ยืม 1,200,000 บาท ที่ดิน 89,336,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,173,433 บาท ยานพาหนะ 17,685,900 บาท สิทธิและสัมปทาน 275,000 บาท ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทไป) 7,235,000 บาท 

ในส่วนทรัพย์สินของคู่สมรสเป็นเงินฝาก 5,119,898 บาท เงินลงทุน 200,000 บาท ที่ดิน 52,381,000 บาท  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,111,596 บาท ยานพาหนะ 692,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,007,461 บาท ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทไป) 19,640,000 บาท รวมทรัพย์สินของคู่สมรส 87,536,016 บาท 
ทรัพย์สินอื่นของนายอนุมัติ และคู่สมรสนั้นส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ อาทิ แหวนเพชร แหวนพลอย เข็มกลัดเพชร เข็มกลัดมุก กำไลทองคำ กำไลเพชร กำไรพลอย จี้ทับทิม จี้เพชร จี้ไข่มุก สร้อยคอชุด , ทองคำแท่ง , นาริกาหรู , ปืน ออโตเมติก .45 


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'