"การุณ"เตรียมรายงานความคืบหน้า การสรรหา 3 ตำแหน่ง ให้"สมคิด"ทราบวันที่ 22พ.ค.


   


16พ.ค.62-นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) จะเดินทางมาประชุมร่วมกับผู้บริหารของ ศธ.เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ในด้านการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ตนจึงได้เชิญองค์กรหลักของ ศธ.มาประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อม โดยขอให้ทุกองค์กรหลักของ ศธ. ได้แก่ สำนักงานปลัด ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมถึงหน่วยงานในกำกับ เช่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ฯลฯ ได้ไปเตรียมการจัดทำข้อมูลในการทำงานตลอดช่วงเวลาเกือบ 5 ปี ว่ามีความก้าวหน้าเช่นไร และมีแนวทางขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร เพื่อให้ รองนายกฯ ได้ทราบและขอรับนโยบายเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงต่อไป

“ส่วนความคืบหน้าการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เลขาธิการคุรุสภา และผู้อำนวยการองค์การค้า ของสกสค.นั้น ขณะนี้ผมได้มีการประสานกันแล้วว่าภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารของ ศธ.เสร็จสิ้น ผมก็จะเข้าพบรักษาการ รมว.ศธ. เพื่อรายงานเรื่องการดำเนินการดังกล่าวให้ รองนายกฯ รับทราบ”ปลัด ศธ.กล่าว


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'