สนามบินเบตงคืบแล้ว85%พร้อมเปิดให้บริการมิ.ย.63


เพิ่มเพื่อน    

17 พ.ค.62-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พร้อมด้วย นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา โดยได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับฟังความคืบหน้าและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานร่วมกัน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

นางอัมพวัน กล่าวว่า ในส่วนของทางวิ่งทางขับแล้วเสร็จ เดือน ก.ย. 62รอก่อสร้างหอบังคับการบิน เครื่องช่วยการเดินอากาศ อุปกรณ์ของอุตุวัดสภาพอากาศทุกหน่วยยื่นขอรับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน พร้อมเปิดใช้บริการ เดือนมิ.ย.63 ขณะที่ความคืบหน้าภาพรวมโครงการอยู่ที่85%”นางอัมพวัน กล่าว

สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบท่าอากาศยานเบตงมีสถานะโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีแผนงานสะสม 100 % ผลงานสะสม 85.070 % งบประมาณ 338,388,888 บาท

ทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้างานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่นๆ สถานะโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงสร้างขั้นพื้นทางขับบริเวณทางขับ ถนนภายในโครงการ งานชั้นรองพื้นทางบริเวณลานจอดรถยนต์ และงานปรับภูมิทัศน์ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แผนงานสะสม 98.809 % ผลงานสะสม 86.512 % ล่าช้ากว่าแผนงาน 12.297 % งบประมาณ 1,316,732,400 บาท

ทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมอบหมายให้กรมท่าอากาศยานเตรียมแผนการรองรับโครงการในอนาคต ทั้งในเรื่องการขยายลานจอด ต่อเติมอาคาร การติดตั้งสะพานเทียบเตรื่องบินฯลฯ

สำหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา แห่งนี้ ได้มีมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการให้ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ในกรอบวงเงิน 1,900.ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน ได้เร่งดำเนินการตามแผนดำเนินโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2552 – 2555 ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 920 ไร่

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟฟ้าสนามบิน ถนนภายในและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ท่าอากาศยาน เบตง จ.ยะลา ค่างานตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,316,732,396.16 บาท โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน990 วัน โดยปีงบประมาณ 2560 ได้ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร และอาคารประกอบ ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ในวงเงินงบประมาณ 350,000,000.บาท โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคาดว่าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562

สำหรับท่าอากาศยานเบตง ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ ต.ระยม อ.เบตง จ.ยะลา ห่างจากตัวเมืองเบตง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 7,000 ตารางเมตร ที่สามารถ รองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง อาคารจอดรถยนต์รองรับได้สูงสุด 140 คัน และทางวิ่ง ขนาด 30x1800 เมตร ลานจอดอากาศยานขนาด 94x180 เมตร สามารถรองรับอากาศยานขนาด ATR72 พร้อมกัน 3 ลำในเวลาเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาจังหวัด 3 ชายแดนใต้ จึงส่งเสริมให้มีการคมนาคมทางอากาศในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของสามจังหวัดชายแดนใต้และเชื่อมโยงเครือข่ายการบินไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหรือเมืองเศรษฐกิจการค้าต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้าน


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก