ม่านน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ร.10 ยิ่งใหญ่ตระการตา


   

 

 

     งานมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง ตลอดเวลา 7 คืน จะมีการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาและงดงาม โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับมอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน, สถาบันการศึกษา, สมาคม, มูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นตัวแทนของพสกนิกรไทยในการที่จะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อันหาที่สุดมิได้

      สำหรับการแสดงมหรสพในโอกาสมหามงคลนี้ จะมีทั้งการแสดงแบบดั้งเดิมที่เคยมีมาแต่อดีตกาลหาชมได้ยาก จนถึงการแสดงที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีศิลปิน นักแสดง นักดนตรีมากกว่า 5,000 ชีวิต ร้อยดวงใจแสดงเทิดไท้องค์ราชันของแผ่นดิน

    

 

   

      อีกไฮไลต์ที่สร้างความยิ่งใหญ่ตระการตานี้ นอกจากการเนรมิตการแสดง แสง เสียง นั่นก็คือ ม่านน้ำชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” จัดแสดงพื้นที่กลางแจ้งบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้เป็นที่ประทับใจผู้คนที่เดินทางมาสัมผัสความงดงาม ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในฐานะอำนวยการผลิตการจัดแสดง แสง เสียง และม่านน้ำชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” กล่าวว่า การแสดงสร้างสรรค์ชุดนี้นับเป็นงานประดับไฟครั้งแรกบนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ที่ท้องสนามหลวง โดยเป็นการแสดงความงดงามตระการตาด้วยไฟประดับสีสันต่างๆ ในรูปแบบสวนดอกไม้และต้นไม้นับหมื่นดวงที่ส่องประกายสว่างไสว พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของเจ้าพระยา สายน้ำแห่งชีวิต และพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปยังพสกนิกรไทยทั่วประเทศให้มีความสงบสุข ร่มเย็น เป็นฉัตรแก้วของปวงประชา ผ่านเทคนิคม่านน้ำและน้ำพุความยาวกว่า 40 เมตร

 

     

     ทั้งนี้ เสริมคุณกล่าวว่า ไฮไลต์อยู่ที่ชุดการแสดงที่ 1 “เจ้าพระยา สายน้ำแห่งชีวิต” นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน เป็นสายน้ำที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเป็นสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่หล่อหลอมดวงใจคนไทยทั้งชาติ และเป็นสายน้ำแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้คนไทยได้ร่วมชมพระบารมีในพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราชลมารคที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งจะมีพระราชพิธีทรงบำพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค จัดขึ้นในปลายเดือนตุลาคมนี้

      จากนั้นเป็นชุดการแสดงที่ 2 “เฉลิมฉัตรแก้วของปวงประชา” นำเสนอเรื่องราวของพระเมตตาของรัชกาลที่ 10 ผู้ทรงเป็นดั่งแสงส่องนำทางเพื่อช่วยเหลือต่อยอดให้ปวงประชาแข็งแรง ด้วยพระราชทานความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์ในดินสินในน้ำ ศิลปวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองให้แผ่นดินไทยทั่วทุกภาคอย่างมั่งคงถาวรสืบไป ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 10 ผ่านสัญลักษณ์ดอกรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ โดยมีดนตรีบรรเลงประกอบอย่างลงตัว โดยการแสดงแสง เสียงและม่านน้ำ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีทุกวัน ในเวลา 21.30-23.00 น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนไฟประดับเปิดให้ประชาชาชนเข้ามาถ่ายรูปสวยๆ ได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการจัดแสดงโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว