ม่านน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ร.10 ยิ่งใหญ่ตระการตา


   

 

 

     งานมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง ตลอดเวลา 7 คืน จะมีการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาและงดงาม โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับมอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน, สถาบันการศึกษา, สมาคม, มูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นตัวแทนของพสกนิกรไทยในการที่จะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อันหาที่สุดมิได้

      สำหรับการแสดงมหรสพในโอกาสมหามงคลนี้ จะมีทั้งการแสดงแบบดั้งเดิมที่เคยมีมาแต่อดีตกาลหาชมได้ยาก จนถึงการแสดงที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีศิลปิน นักแสดง นักดนตรีมากกว่า 5,000 ชีวิต ร้อยดวงใจแสดงเทิดไท้องค์ราชันของแผ่นดิน

    

 

   

      อีกไฮไลต์ที่สร้างความยิ่งใหญ่ตระการตานี้ นอกจากการเนรมิตการแสดง แสง เสียง นั่นก็คือ ม่านน้ำชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” จัดแสดงพื้นที่กลางแจ้งบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้เป็นที่ประทับใจผู้คนที่เดินทางมาสัมผัสความงดงาม ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในฐานะอำนวยการผลิตการจัดแสดง แสง เสียง และม่านน้ำชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” กล่าวว่า การแสดงสร้างสรรค์ชุดนี้นับเป็นงานประดับไฟครั้งแรกบนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ที่ท้องสนามหลวง โดยเป็นการแสดงความงดงามตระการตาด้วยไฟประดับสีสันต่างๆ ในรูปแบบสวนดอกไม้และต้นไม้นับหมื่นดวงที่ส่องประกายสว่างไสว พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของเจ้าพระยา สายน้ำแห่งชีวิต และพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปยังพสกนิกรไทยทั่วประเทศให้มีความสงบสุข ร่มเย็น เป็นฉัตรแก้วของปวงประชา ผ่านเทคนิคม่านน้ำและน้ำพุความยาวกว่า 40 เมตร

 

     

     ทั้งนี้ เสริมคุณกล่าวว่า ไฮไลต์อยู่ที่ชุดการแสดงที่ 1 “เจ้าพระยา สายน้ำแห่งชีวิต” นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน เป็นสายน้ำที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเป็นสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่หล่อหลอมดวงใจคนไทยทั้งชาติ และเป็นสายน้ำแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้คนไทยได้ร่วมชมพระบารมีในพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราชลมารคที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งจะมีพระราชพิธีทรงบำพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค จัดขึ้นในปลายเดือนตุลาคมนี้

      จากนั้นเป็นชุดการแสดงที่ 2 “เฉลิมฉัตรแก้วของปวงประชา” นำเสนอเรื่องราวของพระเมตตาของรัชกาลที่ 10 ผู้ทรงเป็นดั่งแสงส่องนำทางเพื่อช่วยเหลือต่อยอดให้ปวงประชาแข็งแรง ด้วยพระราชทานความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์ในดินสินในน้ำ ศิลปวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองให้แผ่นดินไทยทั่วทุกภาคอย่างมั่งคงถาวรสืบไป ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 10 ผ่านสัญลักษณ์ดอกรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ โดยมีดนตรีบรรเลงประกอบอย่างลงตัว โดยการแสดงแสง เสียงและม่านน้ำ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีทุกวัน ในเวลา 21.30-23.00 น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนไฟประดับเปิดให้ประชาชาชนเข้ามาถ่ายรูปสวยๆ ได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการจัดแสดงโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'