ฝ่ายประชาธิปไตยกระอักเลือด!พลิกรธน. 250 ส.ว.อยู่หนุน'บิ๊กตู่'ครบ5ปี ถอดยาก คสช.พ้นหน้าที่ไม่มีคนตั้ง


   

21 พ.ค.62- รายงานข่าวเปิดเผยว่า ปมปัญหาการสรรหาส.ว.250 คนที่ถูกโจมตีประเด็นต่างๆจากหลายฝ่ายในทุกขั้นตอนและมีผู้ยื่นคำร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งต่อให้ศาลรธน.วินิจฉัยว่าขัดต่อรธน.หรือไม่ ซึ่งถ้าผลออกมาว่าขัดรธน.ก็จะทำให้การแต่งตั้งส.ว.ประเภทสรรหา 194 คนเป็นโมฆะนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะศาลรธน.จะไม่รีบพิจารณาให้เสร็จในเร็ววัน ประกอบกับรธน.ไม่เขียนให้คสช.เริ่มต้นสรรหาส.ว.ใหม่ กรณีกรรมการสรรหาไม่เป็นกลางทางการเมือง ปกปิดการสรรหา คสช.เล่นพรรคเล่นพวกและญาติพี่น้อง ที่สำคัญคสช.จะพ้นสภาพเมื่อมีครม.ใหม่  จึงเท่ากับ ส.ว 250 คน จะมีสิทธิโหวตหนุน บิ๊กตู่ เป็นนายกฯและอยู่ไปเรื่อยๆจนครบวาระ 5 ปี

รายงานข่าวกล่าวว่า จนถึงขณะนี้ มีความผิดปกติเป็นที่น่าเคลือบแคลงสงสัยในพฤติกรรมของคสช.เกิดขึ้นในการสรรหาส.ว.6ประการ ดังนี้ 

1. กรรมการสรรหาและคสช.มีผลประโยชน์ทับซ้อน2.ไม่ประกาศรายชื่อสำรองส.ว.สรรหา50คน ทั้งๆที่รายชื่อสำรอง ส.ว.ประเภทสมัครและเลือกกันเอง 50 คนได้ประกาศไปแล้ว 3.ไม่ประกาศรายชื่อกรรมการสรรหา 4.ไม่ประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการการสรรหา 5. แต่งตั้งคนมีคดีทุจริตและขาดคุณสมบัติเป็นส.ว. 6.การเล่นพรรคเล่นพวกและญาติพี่น้อง 

"ประเด็นต่างๆเหล่านี้จะทำให้ส.ว.ไม่มีความน่าเชื่อถือ คนแต่งตั้งคือ บิ๊กตู่และคสช.จะต้องรับผิดชอบ"แหล่งข่าวกล่าว.


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'