ทรงพระราชทานมอบอาหารสัตว์แก่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต


   

23 พ.ค.62 - พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานพร้อมอาหารสัตว์พระราชทาน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมกันในพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ณ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต โดยนายภัคพงศ์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการและสัตว์ด้อยโอกาส พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดในจังหวัดภูเก็ต ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบหมายให้ท่านพล.อ.ต.ธวัชชัย เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานในวันนี้

จังหวัดภูเก็ต มีสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ตั้งอยู่ เลขที่ 217 หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เมื่อปีพ.ศ.2547 กำหนดระยะเวลา 30 ปี บนพื้นที่ 4 ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีสุนัขเพศผู้ 384 ตัว เพศเมีย 429 ตัว รวมทั้งสิ้น 813 ตัว

2.สถานสงเคราะห์สัตว์มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ตั้งอยู่เลขที่ 167/9 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ 15 ไร่ จดทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปัจจุบันมีสุนัขเพศผู้ 387 ตัว เพศเมีย 396 ตัว รวมจำนวนสุนัขทั้งสิ้น 783 ตัว และมีแมวเพศผู้ 121 ตัว เพศเมีย 104 ตัว รวมจำนวนแมวทั้งสิ้น 225 ตัว

สถานสงเคราะห์สัตว์ทั้งสองแห่ง ได้รับการจัดการให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัด รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์และไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม


​​​​​​​ ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่

ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?